Քամալյան Հայկ Արթուրի

Քամալյան Հայկ Արթուրի

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի ասիստենտ

Կրթությունը

2005-2009թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնագիտությունը

Մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա և ֆիզիկա

Որակավորումը

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի մանկավարժության բակալավր

2009-2011 թթ. Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը

Մաթեմատիկա

Որակավորումը

Մաթեմատիկայի մագիստրոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

02.09.2013թ.

Գիտական աստիճանը

2014թ. ֆ.մ.գ.թ.

Լեզուներ

Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած չէ