Սարգսյան Դիանա Յուրիկի

Սարգսյան Դիանա Յուրիկի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի  ասիստենտ

Կրթություն

1999-2004 թթ. Խ. Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Գիտական աստիճանը

2013 թ. հոգեբանական գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտական գործունեություն

2005-2009 թթ. Երևանի Հայբուսակ համալսարանի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դասախոս

2006թ. առ այսօր ԵՊՀ, Անձի և մանսագիտական գործունեության գ/հ լաբորատորիայի գիտաշխատող

2008թ. ՀՀ Արդադատության Նախարարության Իրավական ինստիտուստի իրավաբանական քոլեջ դասախոս ՊՈԱԿ

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն