Սարգսյան Լևոն Կարոյի

Սարգսյան Լևոն Կարոյի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ

Կրթություն

2002-2006 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Մանկավարժության և հոգեբանության բակալավրիատ

2008-2010 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Սոցիալական հոգեբանության մագիստրոս

2011-2014 թթ. ԵՊՀ հայցորդ, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն

Գիտական աստիճանը

2015թ. հոգեբանական գիտությունների թեկնածու

Կոչումը

2017թ. դոցենտ

Մասնագիտական գործունեություն

2009–2011 թթ. Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարանի դասախոս

2011-2012 թթ. Մ. Մաշտոցի անվան համալսարանի դասախոս

2011–2012 թթ. ԵՊՀ Սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

2011-2013 թթ. Երևանի Ա. Նավասարդյանի անվան  համար 196 դպրոցի հոգեբան

2012 թ-ից Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիրոնի դասախոս

2014 թ-ից ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ

2014-2015թթ. Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «ՈՒրարտու» համալսարանի դասախոս

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է