Սարգսյան Էդգար Մերուժանի

Սարգսյան Էդգար Մերուժանի

ԲՆԱԿԱՆ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դասախոս

Կրթությունը

2004-2008թթ. ԵՊՀ, Աշխարհագրության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

2008-2010թթ. ԵՊՀ, Աշխարհագրության և երկրաբան. ֆակուլտետ, մագիստրատուրա

Մասնագիտական գործունեությունը

2017թ. ԵՊՀ ԻՄ, դասախոս

Լեզուներ

Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած չէ