Սարհատյան Աիդա Ասիլբեկի

Սարհատյան Աիդա Ասիլբեկի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հայոց լեզվի և  գրականության ամբիոնի դոցենտ

Կրթություն

1964-1969թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ

1999-2003 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, բանասիրության ամբիոն

Գիտական աստիճանը

2004 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտական գործունեություն

1996-2003թթ. ԵՊՀ –ի Իջևանի մասնաճյուղի  հումանիտար  գիտությունների ֆակուլտետի  հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս

2003-2011թթ. ԵՊՀ –ի Իջևանի մասնաճյուղի  հումանիտար  գիտությունների ֆակուլտետի  հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ

2011թ. դոցենտ

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է