Սարիբեկյան Անուշ Աղաջանի

Սարիբեկյան Անուշ Աղաջանի

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս

Կրթությունը

1983-1987 թթ. Երևանի Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ

Մասնագիտությունը

Առևտրի էկոնոմիկա

Որակավորումը

Տնտեսագետ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմում

01.09.2014թ.

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը

Մարքեթինգի զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

Լեզուներ

Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է