Սարուխանյան Մուշեղ Լևոնի

Սարուխանյան Մուշեղ Լևոնի

 ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հայոց լեզվի և  գրականոթյան ամբիոնի ասիստենտ

Կրթություն 

1990-1995 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ

2008-2010 թթ. ԵՊՀ հայ նորագույն գրականության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճանը

2011 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտական գործունեություն

1998-2008 թթ. դասախոս, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն

1999-2007 թթ. համատեղությամբ ուսումնամեթոդական վարչության տեսուչ

2008-2011 թթ. ասիստենտ, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն

2011-մինչ օրս հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչի տեղակալ

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է