Սիմոնյան Աննա Սմբատի

Սիմոնյան Աննա Սմբատի

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ

Կրթությունը

1998-2002թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնագիտությունը

Կիրառական մաթեմատիկա

Որակավորումը                                                        

մաթեմատիկայի մանկավարժության բակալավր 2002-2004թթ. Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Որակավորումը

Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկիայի մագիստրոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմում

01.09.2013թ.

Գիտական աստիճանը

2013թ. տեխն.գ.թ

Ատենախոսության թեման                                     

Մուր-Պենրոուզի պարամետրական ընդհանրացված հակադարձ մատրիցների որոշման թվաանալիտիկ  եղանակների մշակումը և հաշվողական գործընթացների ավտոմացումը

Լեզուներ                    

Ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած չէ