Սիմոյան Աննա Աշոտի

Simonyan

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն

2007-2011-Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի,  նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների  ասպիրանտ

 2002  -2007- Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի շրջանավարտ

1999-2001-Եղեգնաձորի քաղաքային պետական վարժարան

1992 – 1999-Եղեգնաձորի երաժշտական դպրոց  (ջութակի բաժին)

1991 – 1999-Եղեգնաձորի միջնակարգ դպրոց

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2018-ի սեպտեմբերի  1-ից –    ԵՊՀ  ԻՄ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն, ասիստենտ 

2018-ի օգոստոսի 21-ից – ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմի Զարգացման, զբոսաշրջության և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ

2017-ից  Երաժշտության մանկավարժության ամբիոնի դասախոս

2013- 2017  թթ-  ՀՊՄՀ, Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների ամբիոնի դասախոս,

2008-2014    Եղեգնաձորի քաղաքային համայնքի թիվ 2 մանկապարտեզ / դաստիարակ /

Ծրագրերի մասնակցություն

2017- հուլիսի 27 – 2018- մարտ <<Բազմամշակութային կրթության ռիսկերը և դրանց նվազեցման տեխնոլոգիաները>> գիտական ծրագիր, գիտական աշխատող,

2018 «Նախադպրոցականև տարրական կրթության արդիականացում ժամանակի պահանջներին համապատասխան մասնագետների պատրաստման միջոցով»ծրագիր`անհատ-խորհրդատու/ԽԾՀՊՄՀ-18/3-6/

2018 օգոստոս – ՇՊՀ Նորկենտ ծրագրի շրջանակներում նախատեսված <<Ներառական կրթության կազմակերպում>>դասընթացի գործնական և լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձևավորորման աշխատանքներ/մասնագետ- խորհրդատու/:

Հասարակական գործունեություն

2007թ.-Եղեգնաձորի Գիտելիք համալսարան,ասիստենտ

2015թ սեպտեմբերից– Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի Որակի ապահովման հանձնաժողովի անդամ

2013թ փետրվարից– ՀՊՄՀ Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի Մանկավարժություն և մեթոդիկա/ նախադպրոցական կրթություն/ մասնագիտության 1-ին և 2-րդ կուրսերի մենթոր

2005 թ․-«Երիտասարդ կանանց ասոցիացիա» ՀԿ կամավոր

 2016 թ․-«Աշխատանք և հայրենիք» ՀԿ անդամ

Լեզուներ և Հմտություններ

Հայերեն, Անգլերեն, Ռուսերեն

ՀամակարգիչMicrosoft Word, Excel, Power Point, Internet, , Corel, Web Design,