Սիմոնյան Աստղիկ Վահանի

Սիմոնյան Աստղիկ Վահանի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս

 Կրթություն

2007-2011թթ. բակալավրիատ, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ,

 ՀԳ ֆակուլտետ, անգլերեն լեզու և գրականություն

2011-2013 թթ. մագիստրատուրա, ԵՊՀ Ռոմանագերմանական

բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն բանասիրության բաժին

Մասնագիտական գործունեություն

2013թ.  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների

ֆակուլտետի օտար լեզուների ամբիոի դասախոս

Լեզուներ

Հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է