Սիմոնյան Էդիտա Սպարտակի

Սիմոնյան Էդիտա Սպարտակի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

Կրթություն

2000-2004թթ. ԵՊՀ ԻՄ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ, մանկավարժության և հոգեբանության բաժին

2004-2006թթ. ԵՊՀ մագիստրատուրա, ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն

Մասնագիտական գործունեություն

2011թ. Հույսի կամուրջ  ՀԿ, հոգեբան

2015թ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի  մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի  դասախոս

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է