Սիրոյան Գարիկ Աշոտի

Սիրոյան Գարիկ Աշոտի

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս ասիստենտ

Կրթությունը

1994-1999 թթ. Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը

Ընդհանուր տնտեսագիտություն

Որակավորումը

Տնտեսագետ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմում

01.09.2014թ.

Գիտական աստիճանը

2003թ. տնտ.գ. թ.

Ատենախոսության թեման                                     

Միգրացիոն գործընթացները և դրանց սոցիալ-

տնտեսական հետևանքները  /ՀՀ օրինակով/

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը

Միգրացիան, սոցիալական պաշտպանություն

Լեզուներ

Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է