Ստեփանյան Մհեր Օգսենի

Ստեփանյան Մհեր Օգսենի

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ

Գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոնի ասիստենտ

Կրթությունը

1988-1994 թթ. Երևանի պետ.Գեղարվեստա-թատերական ինստիտուտ

Մասնագիտությունը

Գեղանկարչություն

Որակավորումը

Գեղանկարիչ, մանկավարժ

Անդամակցությունը

2002թ. ՀՀ Նկարիչներիրի միության անդամ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

01.09.2010թ.

Լեզուներ

Ռուսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած  է