Թեմրազյան Էմմա Հայկի

Թեմրազյան Էմմա Հայկի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոն դասախոս

Կրթություն

1976 -1981 թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների

պետական մանկավարժական ինստիտուտ, անգլերեն լեզվի և

գրականության ֆակուլտետ

2012 թ. հայցորդ, ԵՊՀ ասպիրանտուրա, թարգմանության տեսության ամբիոն

Մասնագիտական գործունեություն

1981-2010 թթ. Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի

միջնակարգ դպրոցներում անգլերենի  ուսուցչուհի

2008 թ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների

ֆակուլտետի օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է