Թինոյան Դավիթ Ֆերդինանտի

Թինոյան Դավիթ Ֆերդինանտի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի վարիչ,  դոցենտ

Կրթություն

1997-2001թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

2001-2003թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, համաշխարհային պատմության ամբիոն, մագիստրատուրա

2003-2006թթ. ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճանը

2006թ. պատմական գիտությունների թեկնածու

Կոչումը

2010թ. դոցենտ

Մասնագիտական գործունեություն

2005թ. ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, գիտաշխատող

2006թ. ԵՊՀ Համաշխարհային պատմության ամբիոնի դասախոս

2010թ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ, համաշխարհային պատմության

ամբիոնի դոցենտ

2015թ. ԵՊՀ ԻՄ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի

հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի դոցենտ

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ըհտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է