Ուլիխանյան Ալինա Վոլոդյայի

Ուլիխանյան Ալինա Վոլոդյայի

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ

Կրթություն

1979-1984թթ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, Ճարտարապետա-շինարարական ֆակուլտետ

1980-1983թթ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտւտ, Հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ, Տեխնիկական թարգմ. /ֆրանսերենլ./ և ինֆորմատիկայի բաժին                  

1986-1989 թ.թ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտւտի ասպիրանտուրա,  Ճարտարապետության ամբիոնի

Մասնագիտական գործունեություն

1984-1986թթ.   Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտւտի Ճարտարապետա-շինարարական ֆակուլտետի ստաժյոր-հետազոտող

1992-1996թթ. Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի դասախոս

1996-1997թթ. Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի արվեստի   պատմության և ազգագրության ամբիոնի վարիչ

1997- 2000թթ. Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի ավագ դասախոս

2000թ . առ  այսօր Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի տուրիզմի կառավարման  և  մշակութաբանության ամբիոնի  ասիստենտ

Լեզուներ

Հայերեն , ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է