Վանեսյան Արթուր Հենրիկի

Վանեսյան Արթուր Հենրիկի

Համամասնաճյուղային արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության

և  սպորտի ամբիոնի դասախոս

Կրթությունը

1986-1990թթ.  Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկ. պետ. ինստիտուտ

Մասնագիտությունը

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

Որակավորումը

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասատու-ծանրամարտի մարզիչ     

2006-2009թթ. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա

Մասնագիտությունը

Հանրային կառավարում

Որակավորումը

Հանրային կառավարման մագիստրոս

 Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում

02.09.2013թ.

Լեզուներ

Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է