Վարդանյան Խաչատուր Գարուշի

Վարդանյան Խաչատուր Գարուշի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հայոց լեզվի և  գրականության ամբիոնի դոցենտ

Կրթությունը

1958-1963թթ. Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը

Հայոց լեզու և գրականություն

Որակավորումը                                                        

Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

01.09.2014թ.

Գիտական աստիճանը

1991թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Կոչումը

2008թ. դոցենտ

Ատենախոսության թեման                                     

Դանիել Վարուժանը և հեթանոս շարժումը 20-րդ դարասկզբի արևմտահայ գրականության մեջ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը

19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի արևմտահայ և արևելահայ գրականություն

Լեզուներ

Ռուսերեն, գերմաներեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է