Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ուսանողական խորհուրդը նորեկների կողքին

2017-2018 ուստարվա սկզբին ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական խորհրդն ըստ ֆակուլտետների հանդիպումներ ունեցավ առաջին կուրսեցիների հետ:

Ուսանողական խորհուրդը նորեկների կողքին

Հանդիպումների նպատակն էր նորաթուխ համալսարանականներին ներկայացնել բուհի ուսանողական առօրյան, կառույցները, Ուսանողական խորհրդի նպատակները, խնդիրները, գործառույթները:

Ուսանողական խորհուրդը նորեկների կողքին

ՈՒԽ-ի նախագահության անդամները և ակտիվիստ ուսանողները հանդիպումների ընթացքում առաջին կուրսեցիներին հանգամանորեն ներկայացրին կառույցի առջև դրված նպատակները, որոնք են՝

 • Պաշտպանել ուսանողների շահերն ու իրավունքները,
 • Իրազեկել  ուսանողներին իրենց իրավունքների ու պարտականությունների մասին,
 • Բարձրաձայնել ուսանողների խնդիրները, մշակել դրանց լուծման ուղիներ,
 • Ապահովել ուսանողների մասնակցությունը համալսարանի կառավարմանը,
 • Մասնակցել ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը և ուսուցման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը,
 • միավորել համալսարանի ուսանողական կազմակերպությունների, ակումբների և միությունների ջանքերը՝ ստեղծելով ուսանողական ջերմ միջավայր,
 • Աջակցել ուսանողների սոցիալական վիճակի բարելավմանը,
 • Կազմակերպել ուսանողների ազատ ժամանցն ու հանգիստը,
 • Նպաստել ուսանողների գիտական, կրթական, հոգևոր, ստեղծագործական և ֆիզիկական զարգացմանը,
 • Մասնակցել համալսարանի տարածքում ներքին կարգապահության պահպանմանը:

Ուսանողական խորհուրդը նորեկների կողքին

Մատնանշվեցին այն հնարավորությունները, որ տալիս է կառույցն ուսանողին.

 • Նոր ընկերներ,
 • Ինքնադրսևորվելու հնարավորություն,
 • Թիմային աշխատանքներում ընդգրկվելու հմտություն,
 • Բազմակողմանի զարգացում,
 • Ինքնավստահություն,
 • Ապագայի հեռանկարներ,
 • իրազեկված լինելու հնարավորություն,
 • Պաշտոնական և ընկերական բարեկիրթ հարաբերություններ կառուցելու հմտություններ,
 • Առաջնորդ դառնալու փորձ:

 

Ուսանողական խորհուրդը նորեկների կողքին

Հանդիպումների վերջում ուսանողներն ինքնուրույն ձևավորեցին և ներկայացրին իրենց երազած ուսանողի կերպարը, որն օժտված էր հետևյալ հատկանիշներով.

 • Օրինակելի (առաջադիմությամբ, կարգապահությամբ…),
 • Իրենց խնդիրներով հետաքրքրված,
 • Զարգացած,
 • Ուսանողական նախաձեռնություններում ակտիվ,
 • Նպատակասլաց,
 • Նորարար,
 • Միմյանց աջակցող, ինչպես մեկ ընտանիքի անդամները:

Ուսանողական խորհուրդը նորեկների կողքին

Հանդիպումներն անցան հաճելի և անմիջական  մթնոլորտում, վստահություն ներշնչեցին, որ տարին կլինի ուսանողական: