Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ներկայացվեցին ուսանողական գիտական զեկուցումներ` նվիրված Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին

2015թ. ապրիլի 21-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանում ներկայացվեց Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված ուսանողական գիտական զեկուցումների շարք, որը նախաձեռնել և կազմակերպել էր մասնաճյուղի ուսանողական գիտական ընկերությունը:

Ներկա էին մասնաճյուղի տնօրեն Սամվել Առաքելյանը, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան Վարդան Ալեքսանյանը, գրադարանի աշխատակազմը, դասախոսներ, ուսանողներ:

Բացման խոսքով հանդես եկավ ՈՒԳԸ-ի նախագահ Ալբերտ Զուրաբյանը և ներկայացրեց Ուսանողական գիտական ընկերության կողմից անցկացվելիք միջոցառումների նախնական ծրագրերը:

Ուսանողներին ողջունեց ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն Սամվել Առաքելյանը և կարևորություն տվեց նման միջոցառումների կազմակերպմանը: Նա հայտնեց Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի կապակցությամբ մասնաճյուղում անցկացվող միջոցառումների մասին, ուսանողներին կոչ արեց լիարժեքորեն ընդգրկվել նրանցում:

Հայոց մեծ եղեռնի պատմաիրավական նշանակության և հոգեբանական ու տնտեսական հետևանքների վերաբերյալ զեկուցումներով հանդես եկան Հումանիտար գիտությունների և Տնտեսագիտության ֆակուլտետների ուսանողները:
«Հայասպանությունը Ադանայում» թեմայով զեկուցում կարդաց «Պատմություն» մասնագիտության երկրորդ կուրսի ուսանողուհի Թագուհի Այվազյանը:

«Հայ ժողովրդի տնտեսական կորուստները» թեմայով զեկուցում ներկայացրեց «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության երրորդ կուրսի ուսանողուհի Նաիրա Թիրաբյանը:

«Ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը» թեմայով զեկուցեց «Պատմություն» մասնագիտության առաջին կուրսի ուսանողուհի Մանյա Շահինյանը: