Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ՀԵՌԱՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԿԱՄՅԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Երևանի պետական համալսարանի հեռաուսուցման լաբորատորիան հայտարարում է ներքոնշյալ մասնագիտությունների գծով հեռաուսուցման մեկամյա դասընթացների ընդունելություն.

  • Սոցիալական աշխատանք
  • Սոցիալական մանկավարժություն
  • Հասարակայնության հետ կապեր (PR) և մարքեթինգային հաղորդակցություններ
  • Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» (HR):

 Ընդունելության համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

  • Անձնագրի պատճեն
  • Սոցիալական քարտի պատճեն
  • Դիպլոմի պատճեն (եթե առկա է)
  • Կենսագրություն (CV)
  • Մեկ լուսանկար (3×4):

Մեկ տարվա (12 ամիս) ուսման վճարը կազմում է 240 000 դրամ: Վճարումը կարելի է կատարել մեկ ամսվա, մեկ կիսամյակի համար կամ միանվագ:

Մասնակցելով հեռաուսուցման ծրագրին Ձեր նախընտրած վայրից, Ձեր նախընտրած ժամանակ՝ Դուք կարող եք ստանալ ԵՊՀ մասնագիտական վերապատրաստման վկայական և պետական նմուշի կրթական այլ փաստաթղթեր:

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել ԵՊՀ ԻՄ ուսումնամեթոդական վարչություն, ք. Իջևան, Ուսանողական 3:

Հեռ. 093 41 51 22, 093 20 65 05