Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«ԴԱՍԱՎԱՆԴԻ՛Ր, ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԾՐԱԳԻՐԸ ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ Է ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ

«Դասավանդի՛ր, Հայաստան» ծրագիրը հրավիրում է մասնակիցների 

«ԴԱՍԱՎԱՆԴԻ՛Ր, ՀԱՅԱՍՏԱՆ» (TEACH FOR ARMENIA) ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ՄԵԿՆԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ:

«Բոլոր այն երիտասարդները, ովքեր տիրապետում են հայերենին եւ ցանկանում են փոխել ոչ միայն իրենց, այլեւ Հայաստանում ապրող երեխաների կյանքը, կարող են դիմել ծրագրին՝ անկախ մասնագիտությունից եւ աշխատանքային փորձից:

Ծրագիրը միտված է բացահայտելու երիտասարդների մասնագիտական եւ առաջնորդական ներուժը՝ միաժամանակ նպաստելով գյուղական համայնքների զարգացմանը», – ասված է կազմակերպության հաղորդագրության մեջ:

Ծրագրին մասնակցելու համար հարկավոր է լրացնել հայտադիմումը www.teachforarmenia.org կայքում:

Ընտրության
չափորոշիչներ

«Դասավանդի՛ր, Հայաստան» ծրագրի շրջանակներում անցկացվող ընտրությանը մասնակցելու համար ապագա մասնակիցը պետք է համապատասխանի հետևյալ պահանջներին.

 • 2018թ․ հուլիս ամսվա դրությամբ ունենա բակալավրի աստիճան,
 • գերազանց տիրապետի հայերենին, ունենա գրավոր և բանավոր հաղորդակցության գերազանց հմտություններ (միայն արևմտահայերենին տիրապետող մասնակիցների համար «Դասավանդի՛ր, Հայաստան»-ը կկազմակերպի արևելահայերենի առցանց դասեր, որոնք մասնակիցը պետք է ավարտի մինչև Ամառային Ինստիտուտի մեկնարկը),
 • ունենա անգլերենի բազային գիտելիք
 • ունենա աշխատանքային թույլտվություն և սոցիալական քարտ (չունենալու դեպքում ձեռք բերել մինչև 2018թ-ի սեպտեմբեր),
 • ստանձնի երկու տարի ժամկետով դասավանդման պարտավորություն՝ սկսած 2018թ-ի հուլիսից մինչև 2020թ-ի հունիսը:
 
 
 

Անձնային
հատկանիշներ

Մենք հավատում ենք, որ հաջողության հասնելու համար մեր մասնակիցները պետք է ունենան հետևյալ հատկանիշները,

 • խորը հավատ առ այն, որ բոլոր երեխաները կարող են հասնել մեծ հաջողությունների և պատրաստակամություն՝ համառորեն դիմակայելու մարտահրավերներին,
 •  առաջնորդության ընդգծված հմտություններ,
 • զգալի ձեռքբերումներ ակադեմիական, մասնագիտական, արտադասարանական ոլորտներում,
 • քննադատական մտածողություն և խնդիրներին համարժեք լուծում տալու ունակություն,
 • փոփոխություններին հարմարվելու ունակություն, սովորելու և աճելու պատրաստակամություն,
 • կազմակերպչական և ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտություններ,
 • անմնացորդ նվիրվածություն Հայաստանին և Հայաստանի բոլոր երեխաների հաջողության նպատակին:
 

Ընտրության գործընթաց

«Դասավանդի՛ր, Հայաստան» ծրագրի ընտրության գործընթացը յուրահատուկ կառուցվածք ունի, որն օգնում է մեզ առանձնացնել այն դիմորդներին, ովքեր օժտված են ծրագրի շրջանակներում հաջողության հասնելու համար պահանջվող բոլոր հատկանիշներով:

 

Առցանց
հայտադիմում

Սա առաջին հնարավորությունն է պատմել մեզ Ձեր մասին: Առցանց դիմումի մեջ հարկավոր է լրացնել Ձեր կոնտակտային տվյալները, տրամադրել տեղեկություններ Ձեր կրթական և արտադասարանային գործունեության, ձեռքբերումների և աշխատանքային փորձի, մեր ծրագրի նկատմամբ հետաքրքրության մասին, ինչպես նաև պատասխանել մի շարք այլ հարցերի։ Դուք կարող եք պահել (save) առցանց դիմումը և շարունակել լրացնել այն ավելի ուշ։ Հաշվի առեք այն հանգամանքը, որ առցանց դիմումը պետք է լրացված լինի ամբողջությամբ մինչև համապատասխան վերջնաժամկետը, որպեսզի մեր մասնագետները կարողանան ընթացք տալ դրա գնահատմանը։

 

Հեռախոսային հարցազրույց

Հեռախոսային հարցազրույցի ընթացքում մենք կգնահատենք Ձեր ունակությունները և համապատասխանելիությունը «Դասավանդի՛ր, Հայաստան» ծրագրին: Մենք նախապես կապ կհաստատենք Ձեզ հետ՝ հնարավորություն տալով ընտրել հարցազրույցի համար առաջարկվող օրերից և ժամերից Ձեզ առավել հարմարը: Նախքան հարցազրույցը վստահ եղեք, որ լիովին պատրաստվել եք։ Հարցազրույցը սովորաբար տևում է 20-30 րոպե։

 

Թեստավորում

Դիմորդները թեստ են անցնելու այն առարկա(ներ)ից, որոնց դասավանդելու համար իրենք դիմել են, ինչպես նաև ունենալու են վերլուծական ընթերցանության թեստ։ Թեստերի օգնությամբ ստուգվելու են տվյալ առարկա(ներ)ի դպրոցական մակարդակի գիտելիքները և հնարավորություն են տալու մեզ գնահատել այդ առարկա(ներ)ը դասավանդելու համար դիմողի կարողությունները։ Թեստի անցկացման վայրի և ժամի մասին մենք նախապես կտեղեկացնենք։

 

Գնահատման
կենտրոն

Գնահատման կենտրոնը մեկ օր տևողությամբ գործընթաց է, որը ներառում է, բայց չի սահմանափակվում հետևյալ փուլերով՝

 
 • բանավեճ
 • խմբային աշխատանք
 • դասընթացի նախագծի օրինակ
 • առարկայական քննություն
 • անհատական հարցազրույց:

Նշում: Արտերկրից դիմող մասնակիցների համար Գնահատման կենտրոնը կանկացվի հեռահար: (Skype-ի և WebEx-ի միջոցով):