Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտական զեկուցում` «Հոգեսոմատիկ հոգեբանության հիմնախնդիրը» թեմայով

Վ.Հ.Միքայելյան

Ս.թ. դեկտեմբերի 21-ին` ժամը 14:15-ին, ԵՊՀ ԻՄ գրադարանում հոգ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, ամբիոնի վարիչ` Վլ.Միքայելյանը կներկայացնի «Հոգեսոմատիկ հոգեբանության հիմնախնդիրը» թեմայով գիտական զեկուցում:


Հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոն