Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Միջազգային ամառային դպրոց շրջանավարտների համար

Միջազգային ամառային դպրոց շրջանավարտների համար

Նոր հետաքրքրաշարժ ծրագիր, որն ուսանողներին հնարավորություն է տալիս Լոնդոնի համալսարանական քոլեջում մասնակցել միջազգային ամառային դպրոցի,  3-6 շաբաթով` ընտրելով 36 տարբեր մոդուլներ ակադեմիական կրեդիտների համար:

Մոդուլները դուրս են բերված տարբեր ակադեմիական բաժիններից և կանցկացվեն 3 շաբաթվա ընթացքում՝ 45 ժամ /ընդհանուր/, երկուշաբթի և ուրբաթ օրերին:

Մոդուլներն ընդգրկում են դասախոսություններ, սեմինարներ, խմբային աշխատանքներ: 

Մանրամասները  Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի կայքեջում՝ http://www.ucl.ac.uk: