Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղում ակնարկային դասախոսություններ կարդացին ԵՊՀ-ի անվանի դասախոսները

2013թ. ապրիլի 30-ին մայր բուհի հետ համագործակցության շրջանակներում մասնաճյուղում կազմակերպվել էր հերթական հադիպումը ԵՊՀ-ի Հայ բանասիրության ֆակուլտետի անվանի դասախոսների` ֆակուլտետի դեկան, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Ավագյանի, Հայ գրականության ամբիոնի վարիչ, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ս.Մուրադյանի, նույն ամբիոնի դասախոս, բան.գիտ. թեկն., դոցենտ Ս.Սրապիոնյանի և Ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի դասախոս, բան.գիտ. թեկն., դոցենտ Ա.Աբրահամյանի հետ:

Մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողների համար ԵՊՀ-ի փորձառու դասախոսները կարդացին ակնարկային դասախոսություններ:

Ա.Ավագյանը կարդաց դասախոսություն` «Հայ գրականության զարգացման փուլերը», «Սփյուռքահայ գրականության սկզբնավորումը, խնդիրները, առանձնահատկությունները» թեմաներով:

Ս.Մուրադյանի դասախոսության թեման էր «20-րդ դարասկզբի գրական ուղղությունները հայ գրականության մեջ»:

Ս.Սրապիոնյանը դասախոսություն կարդաց «20-րդ դարասկզբի գրական ուղղությունները և Դ.Վարուժանը», «Մեծ եղեռնի զոհ գրողներ (Սիամանթո)» թեմաներով:

Ա.Աբրահամյանը կարդաց դասախոսություն` «Լեզվի նշանագիտական վերլուծության սկզբունքները», «Լեզվական միավորների հարաբերությունների տեսակները» թեմաներով:

Ուսանողները շատ տպավորված էին, արտահայտեցին իրենց խորին գոհունակությունը` ակնկալելով, որ նմանօրինակ հանդիպումները կլինեն հաճախակի: