Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հաստատվել է ԵՊՀ-ի ուսանողների ուսման վարձավճարների չափի պահպանման, փոփոխման և վճարված վարձավճարների վերադարձման կարգը

Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Ա.Հ.Սիմոնյանի` 2014թ. փետրվարի 4-ի N 18 § 25 հրամանով հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների ուսման վարձավճարների չափի պահպանման, փոփոխման և վճարված վարձավճարների վերադարձման կարգը:

Աղբյուրը` documentation.ysu.am