Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Նորություններ

 • Խորապես ցավակցում ենք… Ananyan-Garush-Gоurgeni

  Խոր վշտով հայտնում ենք, որ 82 տարեկան հասակում՝ 83-ը չբոլորած, կյանքից հեռացավ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի բազմամյա պատասխանատու և հմուտ աշխատակից Գարուշ Գուրգենի Անանյանը: Գ.Անանյանը ծնվել է 1938թ. ապրիլի 17-ին Իջևանում՝ արհեստավորների ընտանիքում: 1955թ. ավարտել է Իջևանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցը: 1959թ. ընդունվել է ԵՊՀ ‎պատմության ֆակուլտետ, որն ավարտել է 1964 թ.-ին: Աշխատել է «Հայրենիքի ձայն» թերթում՝ որպես պատասխանատու քարտուղար: Այնուհետև եղել է Հայկական ՍՍՀ Գերագույն խորհրդի նախագահության նախագահի օգնական: 1992 թվականից Գ.Անանյանը աշխատել է Իջևանի … Կարդալ ավելին

 • Կայացավ տնօրենության հերթական նիստը 1. գլխավոր

  2021թ. ապրիլի 7-ին տեղի ունեցավ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության հերթական նիստը՝ Ա.Մակարյանի նախագահությամբ: Նիստի ընթացքում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը. Հեռակա ուսուցմամբ 2020-2021 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում (զեկուցող՝ Ա.Դավթյան): ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա և հեռակա ուսուցմամբ ավարտական կուրսերի՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի և առկա ոչ ավարտական կուրսերի՝ 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների և ստուգումների անցկացման ընթացքի մասին (զեկուցող՝ Ա.Դավթյան): Առկա (2021-2025 թթ.) և հեռակա (2021-2026 թթ.) ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի … Կարդալ ավելին

 • Կայացավ ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտխորհրդի հերթական նիստը Նիստի նկարը

  2021թ. մարտի 31-ին ZOOM հարթակում կայացավ ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի հերթական առցանց նիստը՝ Ա. Հ. Մակարյանի նախագահությամբ: Նիստի օրակարգում ընդգրկված էին հետևյալ հարցերը. ԵՊՀ ԻՄ-ում մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման կարգը հաստատելու մասին (զեկուցող՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատարԱ. Հ. Մակարյան): ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2021-2022 ուստարվա ուսման վարձավճարների չափերի հաստատում (զեկուցող՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Հ. Մակարյան): ԵՊՀ ԻՄ-ի ԳԱՑ-ի (2015-2020 թթ.) վերաբերյալ հաղորդում (զեկուցող՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի ՄԿՈԱ բաժնի վարիչ Մ. Ա. Ճաղարյան): ԵՊՀ ԻՄ-ում հետազոտական աշխատանքների իրականացումից և … Կարդալ ավելին

 • Կայացավ տնօրենության հերթական նիստը 1. Տնօր. նիստի նկար - գլխավոր

  2021թ. մարտի 27-ին տեղի ունեցավ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության հերթական նիստը, որը նախագահում էր Ա.Մակարյանը: Նիստի ընթացքում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը. 2020-2021 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում ավարտական կուրսերի քննաշրջանի և ոչ ավարտական կուրսերի առաջին ընթացիկ քննությունների ու ստուգումների նախապատրաստական աշխատանքների մասին (զեկուցող՝ Ա.Դավթյան): Հաղորդում առկա ուսուցման ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանությունների անցկացման մասին (զեկուցողներ՝ Ա.Դավթյան, ֆակուլտետների դեկաններ): Ընթացիկ հարցեր. ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի մասնագիտական դասընթացներում հետազոտական աշխատանքի կատարման կարգով հատկացվող միավորներում փոփոխություններ կատարելու … Կարդալ ավելին

 • Առողջության ապահովագրության շրջանակներում ԵՊՀ ԻՄ-ի աշխատակիցները կարող են օգտվել մի շարք անվճար բժշկական ծառայություններից Առողջութ. ապահովագր. նորութ. նկար

  «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի (ի դեմս տնօրենի պաշտոնակատար Անուշավան Մակարյանի) և «Նաիրի ինշուրանս» ապահովագրական ընկերության (ի դեմս տնօրեն Մանե Մարտիրոսյանի) միջև 2021թ. մարտի 11-ին կնքված պայմանագրի համաձայն՝ ԵՊՀ ԻՄ–ի հիմնական աշխատակիցները կարող են օգտվել առողջության ապահովագրությունից:  Պայմանագիրը գործում է մինչև 2021թ. դեկտեմբերի 30-ը, և այդ ժամանակահատվածում մասնաճյուղի աշխատակիցները կարող են օգտվել մի շարք անվճար բժշկական ծառայություններից:  Նախօրոք զանգահարելով «Նաիրի ինշուրանս» ընկերություն (հեռ. 098 277 277, 098 277 288, 060 50 00 60)՝ ընկերության աշխատակցի կողմից նրանք … Կարդալ ավելին

 • Կայացավ տնօրենության հերթական նիստը 1. գլխավոր նկար՝ տնօրենութ. նիստի

  2021թ. մարտի 12-ին տեղի ունեցավ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության հերթական նիստը՝ Ա.Մակարյանի նախագահությամբ: Նիստում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը. 2020-2021 ուստարվա առկա ուսուցման 2-րդ կիսամյակում ուսանողների հաճախելիության մասին (զեկուցողներ՝ ֆակուլտետների դեկաններ): Հաղորդում ուսանողների՝ մինչև 12 կրեդիտ կուտակած ակադեմիական պարտքերի վերահանձնման գործընթացի մասին (զեկուցող՝ Ն.Առուշանյան): 2020-2021 ուստարվա առկա ուսուցման առաջին կիսամյակի քննաշրջանի ամփոփում (զեկուցող՝ Ա.Դավթյան): Ընթացիկ հարցեր. 4.1. Հեռակա ուսուցման համակարգում ուսանողների իրավունքների վերականգնման հարցը (զեկուցող՝ Ա.Դավթյան): 4.2. Հաղորդում ԵՊՀ-ի հետ համատեղ Տավուշի մարզի դպրոցների ավարտական դասարանների … Կարդալ ավելին

 • Հանդիպումներ Տավուշի մարզի ավագ և միջնակարգ դպրոցներում 1. գլխավոր

  2020-2021 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ի մինչհամալսարանական կրթության և պրակտիկաների կազմակերպման բաժինը կազմակերպել է հանդիպումներ Տավուշի մարզի (Բերդի, Նոյեմբերյանի, Դիլիջանի և Իջևանի տարածաշրջաններ) 4 ավագ, 40 հանրակրթական դպրոցների 11-12-րդ դասարանների աշակերտների հետ:   Դպրոցների տնօ­րեն­ների, ուսուցիչների և աշակերտների հետ հանդիպումներին մասնակցել են ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը, Ուսում­նամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթ­յանը, Մինչհամալսարանական կրթության և պրակտիկաների կազմակերպման բաժնի վարիչ Լ.Բեգինյանը, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Վ.Աղաբաբյանը, գրադարանի վարիչ Վ.Պողոսյանը, հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի «Դպրոցական մանկավարժություն և … Կարդալ ավելին

 • Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը հանդիպեց ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների հետ 1. գլխավոր

  2021թ. մարտի 4-ին Տավուշի թեմի («ՏաՀույս») առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը հանդիպեց ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի՝ «Մաշտոց» հիմնադրամի կրթաթոշակառու ուսանողների հետ:   Հանդիպմանը ներկա էին ԵՊՀ ԻՄ-ի արտաքին կապերի բաժնի վարիչ Արման Եգանյանը, նույն բաժնի մասնագետ Էրինե Ղարայանը, մասնաճյուղի՝ «Մաշտոց» հիմնադրամի կրթաթոշակառու 31 ուսանող, Ուսանողական խորհրդի և Ուսանողական գիտական ընկերության ներկայացուցիչները:   Հանդիպման նպատակը «Մաշտոց» հիմնադրամի կրթաթոշակառու ուսանողների հետ համագործակցության զարգացումն էր:   Տավուշի թեմի առաջնորդը ողջունեց ուսանողներին, ծանոթացավ հանդիպման մասնակիցների հետ, անձնական օրինակով ուսանողներին բացատրեց, թե … Կարդալ ավելին

 • Շնորհավո՛ր մարտի 8 Մարտի 8-ի նորութ. նկարը

  Սիրելի՛ կանայք և աղջիկներ, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ղեկավարության և անձնակազմի անունից ջերմորեն շնորհավորում ենք Կանանց միջազգային օրվա՝ մարտի 8-ի կապակցությամբ, մաղթում խաղաղ ու անամպ երկինք, ընտանեկան սեր ու ջերմություն, առողջություն, նվիրական իղձերի իրականացում, ամենայն բարիք… Հայ կնոջ սիրով ու նվիրվածությամբ, իմաստնությամբ ու տոկունությամբ միշտ վառ պահեք հայոց օջախների կրակը, միշտ լինեք սիրված ու գնահատված, գարնան ծաղիկների պես թարմ, քնքուշ ու հմայիչ, տարին բոլոր գարուն սփռեք ձեր շուրջը:   Տոնի նախապատմությունը Ամբողջ աշխարհում մարտի 8-ը  նշվում … Կարդալ ավելին

 • ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի և «Հույսի կամուրջ» հասարակական կազմակերպության միջև կնքվեց փոխըմբռնման հուշագիր 1. գլխավոր

  2021թ. մարտի 5-ին Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի (ի դեմս տնօրենի պաշտոնակատար Անուշավան Մակարյանի) և «Հույսի կամուրջ» հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության (ի դեմս «Հույսի կամուրջ» ՀԿ ԻՄ-ի տնօրեն Արմինե Ներսիսյանի) միջև կնքվեց փոխըմբռնման հուշագիր:   Կնքված հուշագրով ամրագրվեց կողմերի պատրաստակամությունը օժանդակելու Տավուշի մարզում համընդհանուր ներառական կրթության զարգացմանը կրթության բոլոր մակարդակներում և ստեղծելու ընդհանուր հարթակ ուսանողների համար մանկավարժական և հոգեբանական տեսական գիտելիքներ ձեռքբերելու և դրանք «Հույսի կամուրջ» ՀԿ Իջևանի կենտրոնում գործնականում … Կարդալ ավելին

Հարց – Պատասխան

– Բարև Ձեզ: Կասե՞ք՝ ինչպես կարող եմ բաժինս Իջևանից տեղափոխել Երևան: Օրինակ, եթե ընդունվել եմ «Զբոսաշրջություն» մասնագիտությամբ, կարո՞ղ եմ տեղափոխվել «Սերվիս» բաժին: Գոռ

– Բարև Ձեզ: ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից կարող եք տեղափոխվել ցանկացած բուհ, ցանկացած մասնագիտությամբ՝ 1-ին կուրսն ավարտելուց հետո, եթե առարկայական
տարբերությունները չեն գերազանցում 20 կրեդիտը:

Ուսումնամեթոդական վարչություն

– Բարև Ձեզ, ցանկանում եմ իմանալ, թե «Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)» մասնագիտության ընդունելության համար ինչ քննություններ պիտի հանձնել: Տիգրան

– ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2021թ. առկա ուսուցման ընդունելության մասնագիտություններին և ընդունելության քննություններին կարող եք ծանոթանալ մասնաճյուղի պաշտոնական կայքում՝ հետևյալ հղումով:

Ուսումնամեթոդական վարչություն

Ուղղել հարց

Ձեր անունը *
Ձեր էլ փոստը*
Վերնագիր*

Ձեր հարցը*

Բաժանորդագրվել

Իրադարձություններ

Գիտաժողովներ, կոնֆերանսներ