Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Նորություններ

 • ԵՊՀ ԻՄ-ի դասախոսները մասնակցում են հերթական վերապատրաստման դասընթացին 1

   2020թ. հուլիսի 2-15-ը ԵՊՀ ԻՄ-ի շուրջ երկու տասնյակ դասախոսներ մասնակցում են «Ակտիվ ուսուցում և թվային տեխնոլոգիաները դասավանդման գործընթացում` մոբայլ  ուսումնառություն  և խաղայնացում» թեմայով վերապատրաստման առցանց դասընթացին, որը վարում է ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դոցենտ, փ.գ.թ., ԵՊՀ դասավանդման գերազանցության մրցանակակիր Սիլվա Պետրոսյանը: Erasmus + PRINTeL նախագծի շրջանակներում 2018-2019 թթ. եվրոպական հինգ բուհերում իրականացվել են դասախոսների վերապատրաստումներ՝ նպատակ ունենալով արդի տեխնոլոգիաները ծառայեցնելու համալսարանական կրթական գործընթացին: Ծրագրում մրցութային կարգով ընդգրկվել է 16 դասախոս ԵՊՀ-ից, ովքեր եվրոպական համալսարաններից … Կարդալ ավելին

 • Մասնաճյուղում կայացավ 2020թ. «Գծանկար» առարկայի ներբուհական քննությունը a. 12. Գլխավոր 1

     2020թ. հուլիսի 4-7-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ «Գծանկար» առարկայի ներբուհական քննությունը՝ «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» և «Դիզայն» կրթական ծրագրերով ընդունելության համար:   Ելնելով ստեղծված պայմաններից՝ ընդունելության ներբուհական քննությունների անցկացման համար ձևավորվել է 2 քննական կենտրոն՝ հագեցած տեսաձայնագրման սարքերով: Քննություններից մեկ օր առաջ ախտահանվել են քննական կենտրոնները, քննական օրերին դիմորդներն ու կազմակերպչական աշխատակազմը պարտադիր ջերմաչափվել են, պահպանվել են պարետի բոլոր կարգադրությունները:   Յուրաքանչյուր կրթական ծրագրի ներբուհական քննությունն անցկացվեց 2 օր՝ 4-ական ժամ տևողությամբ: Քննասենյակում դիմորդներն իրենց … Կարդալ ավելին

 • Որքանո՞վ են գոհ մեր ուսանողները 2019-20 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առցանց ուսուցումից PDCA. որակի լոգո

     Սիրով տեղեկացնում ենք մեր բոլոր շահակիցներին, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքէջում՝ «Որակի ապահովման գործընթացներ» բաժնում, տեղադրվել են մանսաճյուղի ՄԿՈԱ բաժնի կողմից իրականացված ուսանողական առցանց հարցման (ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողների բավարարվածությունը 2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակում իրականացված առցանց ուսուցումից) արդյունքները և դրանց վերլուծությունը: Առցանց հարցմանն ուսանողները ցուցաբերել են ակտիվ մասնակցություն. ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա ուսուցման բոլոր մասնագիտությունների 1-3-րդ կուրսերի 371 ուսանողներից հարցմանը մասնակցել է 289 ուսանող (գրեթե 80%-ը): Հարցումը նպատակ ուներ պարզելու ուսանողների բավարարվածությունը մասնաճյուղում իրականացված եռամսյա առցանց … Կարդալ ավելին

 • Կայացավ կրթական ծրագրերի ղեկավարների հետ առցանց քննարկում 1. գլխավոր

    2020թ․ հունիսի 24-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա․Մակարյանի և ՄԿՈԱ բաժնի կողմից կազմակերպվեց կրթական ծրագրերի ղեկավարների հետ առցանց հանդիպում, որի նպատակն էր մասնակիցներին տրամադրել բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի մասնագիտական դասընթացներում հետազոտական բաղադրիչի ներդրման վերաբերյալ խորհրդատվություն: Մասնաճյուղի գիտխորհուրդն իր ապրիլյան նիստում որոշում էր կայացրել առաջնորդվել 2020թ․ մարտի 12-ին ԵՊՀ գիտական խորհրդում հաստատված «Երևանի պետական համալսարանի բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի մասնագիտական դասընթացներում հետազոտական աշխատանքի կատարման կարգով»: Ըստ այդ կարգի՝ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի … Կարդալ ավելին

 • Ավարտվեց 2020-2021 ուստարվա դիմորդների ընդունելության հիմնական փուլը Նկար մասնաճյուղի (1)

   2020թ. հունիսի 15-ին ավարտվեց 2020-2021 ուստարվա դիմորդների ընդունելությունը: Մայիսի 25-ից մինչև հունիսի 15-ը ներառյալ դիմորդները ընդունելության քննության և մասնագիտությունների հայտագրման դիմում–հայտը dimord.am կայքի միջոցով ԳԹԿ են ուղարկել էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով: Ըստ առաջին հայտի՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ է դիմել 251 դիմորդ: Պատկերը (դիմորդների թիվը), ըստ կրթական ծրագրերի, հետևյալն է. Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) – 41 Զբոսաշրջություն – 35 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա – 34 Բնապահպանություն և բնօգտագործում – 4 Պատմություն – 21 Հայոց լեզու և գրականություն – … Կարդալ ավելին

 • ԵՊՀ ԻՄ-ը մասնակի փոխհատուցել է 194 ուսանողի ուսման վարձերը Նորութ. նկար

    2019-2020 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակում ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգի և ուսանողների ներկայացրած համապատասխան դիմումների հիման վրա մասնաճյուղն իրականացրել է ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումներ:   ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Հ. Մակարյանի հրամանով՝ զեղչվել է ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա ուսուցման համակարգի 64 ուսանողի ուսման վարձ (3 միլիոն 461 հազար ՀՀ դրամի չափով), հեռակա ուսուցման համակարգի՝ 130 ուսանողի (6 միլիոն 83 հազար ՀՀ դրամի չափով):     Մասնաճյուղի ուսանողների՝ 2019-20 ուստարվա 2-րդ … Կարդալ ավելին

 • ԵՊՀ ԻՄ -ի՝ 2020թ. շրջանավարտների ձեռքբերումներն ու բացթողումները՝ ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների նախագահների աչքերով

    2020թ. մայիսի 16-ից 30-ը կայացել է ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2019-2020 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորումը՝ 9 մասնագիտության գծով ավարտական աշխատանքների առցանց պաշտպանությունները: Ինչպես արդեն տեղեկացրել էինք, ԵՊՀ ԻՄ–ը, հետևելով Մայր բուհում ավարտական աշխատանքների ու մագիստրոսական թեզերի առցանց իրականացման վերաբերյալ որոշմանը, նախատեսել էր ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանություններն ու պաշտպանությունները  նույնպես կազմակերպել առցանց, միասնական Zoom հարթակում: Վարչական համապատասխան ստորաբաժանումների (ՈՒՄՎ, ֆակուլտետներ) ղեկավարների հավաստմամբ՝ պաշտպանություններն իրականացվել են պատշաճ կարգով, համաձայն հաստատված ժամանակացույցների, ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովները, ուսանողներն ու … Կարդալ ավելին

 • Կայացավ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության հերթական առցանց նիստը received_3063576813718486

    2020թ. մայիսի 26-ին «Zoom» համակարգի միջոցով անցկացվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության հերթական առցանց նիստը, որը նախագահում էր Ա. Հ. Մակարյանը: Նիստում ամփոփվեց հեռակա ուսուցման՝ 2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանը, քննարկվեցին առկա և հեռակա ուսուցման՝ 2019-20 ուստարվա II կիսամյակի քննաշրջանի առցանց կազմակերպման ընթացքին, առկա ուսուցման՝ 2019-20 ուստարվա ավարտական աշխատանքների առցանց պաշտպանության ընթացքին վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր: Հեռակա ուսուցման՝ 2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանի վերաբերյալ զեկուցեցին Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչ Մ.Զուրաբյանը և ՈՒՄՎ պետ Ա.Դավթյանը: Նրանք մասնավորապես … Կարդալ ավելին

 • Հաստատվեցին բուհերի՝ 2020-2021 ուստարվա ընդունելության կարգը, մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը 1

     2020թ. մայիսի 21-ին կայացավ ՀՀ կառավարության նիստ, որի ընթացքում սահմանվեց պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների՝ 2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելության կարգը, հաստատվեց բուհերի՝ 2020-2021 ուստարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը։ Կառավարության նիստից տեղեկանում ենք, որ այս տարվա ընդունելության կարգում կատարվել են էական փոփոխություններ: ՀՀ ԿԳՄՍ նախարար Արայիկ Հարությունյանը, զեկուցելով հարցի մասին, նշեց, որ կորոնավիրուսի կանխարգելման նպատակով հայտարարված արտակարգ դրության ռեժիմով պայմանավորված՝ այս տարվա ընդունելության կարգը գրեթե ամբողջությամբ փոխվել է՝ համապատասխանեցվելով Պարետատան սահմանած կանոններին … Կարդալ ավելին

 • Ամփոփվել է ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտխորհրդի՝ հարցման միջոցով անցկացված հերթական նիստը 1. Գիտխորհրդի նիստի նկար

     ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի նախագահ Ա. Հ. Մակարյանի և գիտքարտուղար Մ. Ս. Աթոյանի նախաձեռնությամբ 2020թ. մայիսի 11-14-ը Google-ի հարթակում հարցման միջոցով անցկացվել է գիտխորհրդի հերթական նիստը: Ինչպես նախորդ, այնպես էլ այս նիստից առաջ գիտխորհրդի անդամների էլեկտրոնային հասցեներին ուղարկվել են https://docs.google.com/forms-ով կազմված ձևաչափեր, որոնք նրանց հնարավորություն են տվել ծանոթանալ տվյալ հարցի մասին հաղորդմանը, ներկայացնել առաջարկություններ և քվեարկել առցանց։ Նիստի օրակարգում ընդգրկված էին հետևյալ հարցերը. ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2020-2021 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության հարցի … Կարդալ ավելին

Հարց – Պատասխան

– Բարև Ձեզ: Ինձ հետաքրքրում է, թե երբ և որտեղ է իրականացվելու ԵՊՀ օլիմպիադան: Վահե

– Հարգելի՛ Վահե, հանրակրթական առարկաների գծով դպրոցական օլիմպիադայի I փուլը անցկացվելու է 2020թ. մարտի 14-ին՝ ժամը 11:00-ին, ԵՊՀ ԻՄ-ում: I փուլի հաղթողները կմասնակցեն II փուլին, որը տեղի կունենա մարտի 28-ին՝ ժամը 11:00-ին, Երևանի պետական համալսարանում:

Օլիմպիադայի փակման և պարգևատրման արարողությունը տեղի կունենա ապրիլի 17-ին՝ ժամը 15:00-ին, Երևանի պետական համալսարանի Մեծ դահլիճում (Կենտրոնական մասնաշենք, 3-րդ հարկ):

Մինչհամալսարանական կրթության և պրակտիկայի կազմակերպման բաժին

– Ե՞րբ է սկսվելու հեռակա ուսուցման` 2019-20 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանը: Սյուզաննա

– Հեռակա ուսուցման համակարգի՝ 2019-2020 ուստարվա I կիսամյակի քննաշրջանը կտևի ս.թ. փետրվարի 3-29-ը:  

Ուսումնամեթոդական վարչություն    

Ուղղել հարց

Ձեր անունը *
Ձեր էլ փոստը*
Վերնագիր*

Ձեր հարցը*

Բաժանորդագրվել

Իրադարձություններ

Գիտաժողովներ, կոնֆերանսներ