Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Նորություններ

 • Կայացավ 2021-2022 ուստարվա շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը 1. գլխավոր

   2022թ. հուլիսի 16-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ 2021-2022 ուստարվա 232 շրջանավարտների (առկա ուսուցման 79 և հեռակա ուսուցման 153) դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը, որին մասնակցում էին Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Հ.Հովհաննիսյանը, ռեկտորատի անդամներ, Տավուշի փոխմարզպետ Ն.Ղուշչյանը, մարզի տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ, մասնաճյուղի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի անդամները, ուսանողներ, շրջանավարտներ, ծնողներ, ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ, արտաքին շահակիցներ:   Շրջանավարտների հանդիսավոր միջոցառումը բաղկացած էր երկու մասից: Միջոցառման առաջին մասում Մայր բուհի ռեկտոր Հ.Հովհաննիսյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցավ շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը, որի … Կարդալ ավելին

 • Տնօրենության տարեվերջյան նիստում 1. գլխավոր. IMG_3775

  2022թ. հուլիսի 14-ին Ա.Մակարյանի նախագահությամբ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության տարեվերջյան նիստը՝ 2 օրակարգային և 3 ընթացիկ հարցերով: ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա և հեռակա ուսուցման բակալավրի և հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի՝ 2021-2022 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի ամփոփման մասին զեկուցեցին Ուսումնամեթոդական վարչության պետը և ֆակուլտետների դեկանները: ՈՒՄՎ պետ Ա.Դավթյանը նշեց, որ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանն իրականացվել է ըստ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման հաստատված ժամանակացույցի՝ ս.թ. հունիսի 7-25-ը: Այն անցկացվել է սահմանված կարգով, առանց ժամանակացույցների խախտումների և վերահսկվել … Կարդալ ավելին

 • Կայացավ գրադարանային խորհրդի տարեվերջյան նիստը 1. գլխավոր

  2022թ. հուլիսի 13-ին տեղին ունեցավ ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանային խորհրդի հերթական նիստը: Նիստում գրադարանի վարիչ Վլադիմիր Պողոսյանը հանդես եկավ ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանի՝ 2021-2022 ուստարվա գործունեության մասին հաշվետվությամբ: Ներկայացնելով հաշվետու ուստարում ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանային ֆոնդի համալրման մասին՝ Վ.Պողոսյանը նշեց, որ 2021-2022 ուստարում գրադարանային ֆոնդը համալրվել է ավելի քան 670 միավոր գրականությամբ, որից 108 միավոր գրականությունը՝ գնման միջոցով, իսկ ավելի քան 562-ը՝ նվիրատվությամբ: 2022թ. հուլիսի 13-ի դրությամբ գրադարանային ֆոնդում առկա է շուրջ 20353 միավոր գրականություն, այդ թվում՝ 2285 … Կարդալ ավելին

 • Գիտական խորհրդի նիստ 1. գլխավոր

  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում Ա. Հ. Մակարյանի նախագահությամբ տեղի ունեցավ Գիտական խորհրդի տարեվերջյան նիստը ՝ 4 օրակարգային և 3 ընթացիկ հարցերով: ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2021-2022 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման  արդյունքների մասին զեկուցող Ա.Դավթյանը նշեց, որ 2021-2022 ուստարվա առկա և հեռակա ուսուցմամբ ամփոփիչ ատեստավորումը մասնաճյուղում իրականացվել է ս.թ. մայիսի 21-ից հունիսի 26-ը: 2021-2022 ուստարում առկա և հեռակա ուսուցմամբ մասնաճյուղն ունեցել է ընդհանուր 245 շրջանավարտ, այդ թվում՝ առկա ուսուցմամբ 8 կրթական ծրագրով 79 շրջանավարտ (38 անվճար, 41 վճարովի) և հեռակա … Կարդալ ավելին

 • Վավերացվեց ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի և Ռուսաստանի պետական մասնագիտական-մանկավարժական համալսարանի միջև համագործակցության հուշագիրը 1. գլխավոր

     2022թ. հունիսի 30-ին տեղի ունեցավ գործնական առցանց հանդիպում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի և Ռուսաստանի պետական մասնագիտական-մանկավարժական համալսարանի ներկայացուցիչների միջև: Առցանց հանդիպմանը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից մասնակցում էին տնօրենի պաշտոնակատար Անուշավան Մակարյանը, փոխտնօրեն Մհեր Օթարյանը, գիտական քարտուղար Մհեր Աթոյանը և Օտար լեզուների ամբիոնի դոցենտ Սվետլանա Միխայլովնա Մինասյանը: Ռուսաստանի պետական մասնագիտական-մանկավարժական համալսարանը ներկայացնում էին դաստիարակչական աշխատանքի և երիտասարդական քաղաքականության գծով պրոռեկտոր Անտոն Իգորևիչ Լիժինը և մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Ռուսաց լեզվի և խոսքի մշակույթի ամբիոնի վարիչ Ալյոնա Ալեքսանդրովնա … Կարդալ ավելին

 • 2022-23 ուսումնական տարում ԵՊՀ ԻՄ-ում ներդրվում է ուսանողների գնահատման նոր համակարգ 1. գլխավոր

  2022թ. հունիսի 30-ին Կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժինը Ուսումնամեթոդական վարչության հետ համատեղ անցկացրեց ԵՊՀ ԻՄ-ում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման նոր կարգի վերաբերյալ հանդիպում–քննարկում: Հանդիպմանը ներկա էին ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Ա.Մակարյանը, փոխտնօրեն Մ.Օթարյանը, ֆակուլտետների դեկանները, կրթական ծրագրերի ղեկավարները, դեկանատների գործավարներն ու ամբիոնների լաբորանտները: Ա.Մակարյանը ողջունեց երկու ստորաբաժանումների համատեղ նախաձեռնությունը՝ մասնավորապես նշելով, որ այդ հանդիպումը շատ կարևոր է, քանի որ ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման նոր կարգում (30.04.2022թ. հաստատված ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի կողմից) կան գնահատման … Կարդալ ավելին

 • Կայացավ տնօրենության նիստ 1. գլխավոր․ IMG_3439

  2022թ. հունիսի 29-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում Ա.Մակարյանի նախագահությամբ կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ օրակարգային 4 և ընթացիկ 2 հարցերով: Օրակարգի առաջին հարցի՝ 2022-2026 առկա և 2022-2027 հեռակա ուսուցման կրթական ծրագրերի վերանայման աշխատանքների մասին զեկուցեց Կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժնի վարիչ Ն.Գրիգորյանը: Նա ներկայացրեց, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի հրամանների (4 § 1, 08.01.2022 և  58 § 4, 11.01.2022) համաձայն՝ հաստատվել են կրթական ծրագրերը վերանայող աշխատանքային խմբերի կազմերը, որոնք մինչև մայիսի 21-ը ԿԲԴՎ բաժին պետք է ներկայացնեին … Կարդալ ավելին

 • ԵՊՀ ԻՄ-ում ավարտվեցին ներբուհական ընդունելության քննությունները 1. գլխավոր

   2022թ. հունիսի 28-29-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցան «Գծանկար» և «Կոմպոզիցիա» առարկաների ներբուհական քննությունները՝ «Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ» և «Դիզայն» կրթական ծրագրերով ընդունելության համար: Քննությունների անցկացման համար ձևավորվել էր տեսաձայնագրման սարքերով հագեցած 2 քննական կենտրոն: Քննություններն անցկացվեցին մեկական օրով՝ 4-ական ժամ տևողությամբ: Քննասենյակում դիմորդներն իրենց տեղն ընտրեցին վիճակահանությամբ: «Գծանկար» առարկայի քննության ժամանակ հանձնարարվող առաջադրանքը նատյուրմորտ էր` հարթ ֆոնի վրա 3 գիպսե առարկաներից, գրաֆիտե մատիտով պարզ լուսավորությամբ` A2 ֆորմատի թղթի վրա, իսկ «Կոմպոզիցիա» առարկայի համար պարզ երկրաչափական, բուսական … Կարդալ ավելին

 • ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման՝ 2021-2022 ուստարվա շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորումն ավարտվեց 1. գլխավոր

  2022թ. հունիսի 17-26-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացան հեռակա ուսուցման բակալավրի՝ 2021-2022 ուստարվա շրջանավարտների ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունները 8 կրթական ծրագրերով՝ «Հոգեբանություն», «Բնապահպանություն և բնօգտագործում», «Պատմություն» «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա», «Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)», «Զբոսաշրջություն», «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա», «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ»: Ուսումնամեթոդական վարչության և ֆակուլտետների ղեկավարների խոսքով՝ պաշտպանություններն իրականացվել են գործող կարգի և հաստատված ժամանակացույցների համաձայն: 2021-2022 ուստարվա հեռակա ուսուցման բակալավրի կրթական ծրագրերով ամփոփիչ ատեստավորմանը մասնակցում էր 166 շրջանավարտ, որից 11-ը՝ նախորդ տարիներից. 5-ը՝ Տնտեսագիտության ֆակուլտետից, … Կարդալ ավելին

 • Պրակտիկայի շրջանակներում «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության ուսանողներն այցելեցին Լոռի և Շիրակ 1. գլխավոր

   2022թ. հունիսի 16-ին և 21-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության 2-րդ (առկա) և 3-րդ (հեռակա) կուրսերի ուսանողները պրակտիկայի ղեկավարներ մ.գ.թ., ասիստենտ Հ.Ազիզյանի, ասիստենտ Պ.Ասիլբեկյանի, դասախոս Ս.Սաֆարյանի գլխավորությամբ ուսումնական պրակտիկա իրականացրին Իջևան – Ախթալա – Օձունի հյուրատներ – Հոռոմայր – Լոռու բերդ – Արամյանցի դղյակ – Քոբայր – Ամրակիցի Սուրբ Նիկոլայ Հրաշագործ եկեղեցի – Իջևան և Իջևան – Մարմաշեն – Արփի լիճ – Գյումրի – Իջևան երթուղիներով: Երթուղու  առաջին նպատակակետը Լոռու մարզն էր: Ուսանողներին նախապես հանձնարարվել էր ուսումնասիրել և հավաքագրել մարզի հանգստի և զբոսաշրջության ռեսուրսների, այդ թվում՝ այցելվող օբյեկտների … Կարդալ ավելին

Հարց – Պատասխան

-Բարև Ձեզ, ինչպե՞ս ծանոթանանք ԵՊՀ ԻՄ-ի ֆակուլտետներին և հեռակա ուսուցման ընդունելության համար դիմումի ձևերին: Նարեկ

-ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ֆակուլտետներին (մասնագիտություններին) և հեռակա ուսուցման ընդունելության կարգին կարելի է ծանոթանալ մասնաճյուղի պաշտոնական կայքում (www.ijevan.ysu.amhttp://ijevan.ysu.am/education/applicants/distance-learning/admission-conditions/:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնամեթոդական վարչություն

-Բարև Ձեզ, մասնաճյուղում մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցում կա՞, եթե կա, ապա ե՞րբ է փաստաթղթերի ընդունելությունը: Լիա

-ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հեռակա ուսուցմամբ իրականացվում է միայն «Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա» մագիստրոսական կրթական ծրագիրը (մասնագիտությունը՝ «Ընդհանուր մանկավարժություն»):

Փաստաթղթերի ընդունելությունն իրականացվելու է սեպտեմբերին (դեռևս օրերը հաստատված չեն)։

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնամեթոդական վարչություն

Ուղղել հարց

Ձեր անունը *
Ձեր էլ փոստը*
Վերնագիր*

Ձեր հարցը*

Բաժանորդագրվել

Իրադարձություններ

Գիտաժողովներ, կոնֆերանսներ