Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Նորություններ

 • Կայացավ «Երկրաշարժ» գեղարվեստական ֆիլմի ցուցադրություն-քննարկումը Կայացավ «Երկրաշարժ» գեղարվեստական ֆիլմի ցուցադրություն-քննարկումը

  2017թ. դեկտեմբերի 7-ին  Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում կայացավ «Երկրաշարժ» գեղարվեստական ֆիլմի ցուցադրություն-քննարկումը, որը կազմակերպվել էր մասնաճյուղի ՈՒԳԸ-ի և ՈՒԽ-ի համատեղ ջանքերով։   Ֆիլմի ցուցադրությունից առաջ զեկուցումով հանդես եկավ Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նախագահի տեղակալ Շիրակ Գասպարյանը: Նա ներկայացրեց աղետալի երկրաշարժի մասին տեղեկություններ (երկրաշարժի տևողությունը, ուժգնությունը, մարդկային ու նյութական կորուստները և այլն)։ Ներկաները մեծ հուզմունքով դիտեցին ֆիլմը` վերապրելով Սպիտակի երկրաշարժի ողբերգական և ծանր օրերը: «Երկրաշարժ» գեղարվեստական ֆիլմի ցուցադրությանը հաջորդեց քննարկում, թե ինչպես ճիշտ պաշտպանվել երկրաշարժից, ինչ անել … Կարդալ ավելին

 • «Պատ­մութ­յուն» մասնագիտության ուսանողների այցը Դիլիջանի երկրագիտական թանգարան և Թուֆենկյան «Հին Դիլիջան» համալիր «Պատ­մութ­յուն» մասնագիտության ուսանողների այցը Դիլիջանի երկրագիտական թանգարան և Թուֆենկյան «Հին Դիլիջան» համալիր

   2017թ. դեկտեմբերի 5-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի  «Պատ­մություն» մասնագիտության առաջին և երկրորդ կուրսերի ուսանողները՝ դասախոս Լ.Բեգինյանի ղեկավարությամբ, այցելեցին Դիլիջանի երկրագիտական թանգարան և Թուֆենկյան «Հին Դիլիջան» համալիր: Այցելությունները նպատակ ունեին ամրապնդել ուսանողների` բրոնզեդարյան արհեստների վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները, ընդլայնել ուսանողների պատկերա­ցումները բրոնզեդարյան մարդու, նրա կենցաղի, մշակույթի, հոգևոր ընկալումների վերաբերյալ (ծիսական անոթներ, դամբարանային նյութ), բարձրացնել տարածաշրջանի բրոնզեդարյան ուսումնա­սիրութ­յունների ճանա­չողությունը: Թուֆենկյան «Հին Դիլիջան» համալիրի արհեստանոցում ուսանողներն իրենց տեսական գիտելիքները լրացրին գործնական կարողություններով: Նրանք նախ ծանոթացան բրուտի (կավագործի) … Կարդալ ավելին

 • Կայացավ Ուսանողական խորհրդի ներկայացուցիչների հետ տնօրենի հերթական հանդիպումը Կայացավ Ուսանողական խորհրդի ներկայացուցիչների հետ տնօրենի հերթական հանդիպումը

  2017թ. դեկտեմբերի 4-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Ուսանողական խորհրդի ներկայացուցիչների, կուրսերի ավագների հետ տնօրեն Սամվել Առաքելյանի հերթական հանդիպումը: Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին ուսանողների կարգապահության ու առաջադիմության, նրանց ինքնուրույն աշխատելու ունակությունների ու գործնական հմտությունների զարգացման, 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ քննաշրջանին նախապատրաստվելու, քննական գործընթացին ՈՒԽ-ի որևէ ներկայացուցչի և տվյալ կուրսի ավագի մասնակցության վերաբերյալ մի շարք հարցեր: Տնօրենը նշեց, որ օրեր առաջ բոլոր ֆակուլտետների վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմերի ներկայացուցիչների հետ անցկացված հանդիպումների ընթացքում շեշտվել է, որ նրանք … Կարդալ ավելին

 • Կայացավ ՄԿԾ-ների պատասխանատուների հետ տնօրենի հանդիպումը Կայացավ ՄԿԾ-ների պատասխանատուների հետ տնօրենի հանդիպումը

  2017թ. դեկտեմբերի 1-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանի հանդիպումը մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուների հետ: Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին կրթական ծրագրերի վերամշակման աշխատանքային խմբերի իրականացրած աշխատանքներին վերաբերող մի շարք հարցեր: Մասնավորապես նշվեց, որ ԵՊՀ ռեկտորի՝ 2017թ. հոկտեբերի 4-ի թիվ 172 §12 հրամանի և ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2016-2020թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի «Որակյալ կրթություն» նպատակի 1.1. խնդրի 3-րդ կետի իրականացման նպատակով ստեղծվել է ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա  կրթական ծրագրերի վերամշակումն արտոնող հանձնաժողով և համապատասխան կրթական ծրագրերը … Կարդալ ավելին

 • Մասնաճյուղում կայացավ «Հայկական ծագումով ֆրանսահայերը» խորագրով միջոցառում Մասնաճյուղում կայացավ «Հայկական ծագումով ֆրանսահայերը» խորագրով միջոցառում

   2017թ. դեկտեմբերի 1-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում տեղի ունեցավ «Հայկական ծագումով ֆրանսահայերը» խորագրով միջոցառում, որը կազմակերպել էր Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնը՝ ի դեմս ամբիոնի դասախոս Սվետա Օհանյանի: Միջոցառմանը մասնակցում էին ոչ միայն «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն», այլև «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ուսանողներ: «Հայկական ծագումով ֆրանսահայերը» միջոցառման նպատակն էր ուսանողներին իրազեկել ֆրանսահայ մեծերի, Ֆրանսիայում նրանց բնակություն հաստատելու, անցած ճանապարհի և մշտապես Հայաստանին օժանդակելու մասին: Միջոցառման մասնակիցներն անդրադարձան Շ.Ազնավուրին, Մ.Լեգրանին, է.Սեգարային, Պ.Ֆիորիին, Ա.Վերնոյին, Ռ.Մելիքին, … Կարդալ ավելին

 • Մասնաճյուղում կայացավ «Ինչպե՞ս գրել բիզնես ծրագիր» թեմայով միջոցառում   Մասնաճյուղում կայացավ «Ինչպե՞ս գրել բիզնես ծրագիր» թեմայով միջոցառում  

  2017թ. դեկտեմբերի 1-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողական խորհուրդը կազմակերպեց «Ինչպե՞ս գրել բիզնես ծրագիր» թեմայով միջոցառում, որը վարում էին Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ՈՒԽ-ի նախագահ Հասմիկ Քարտաշյանը և ֆակուլտետի ՈՒԽ-ի նախագահի օգնական Արփինե Վերանյանը։ Միջոցառման նպատակն էր ուսանողներին սովորեցնել բիզնես ծրագիր գրելը: Մասնակիցները ստացան տեղեկատվություն մարքեթինգի, մենեջմենթի, արտադրության կազմակերպման և ֆինանսական պլանավորման մասին։ Խմբային աշխատանքի միջոցով ուսանողները ներկայացրին ձեռներեցի 10 կարևորագույն հատկանիշները: Ծավալվեց ակտիվ քննարկում, որի ընթացքում մասնակիցները պարզեցին կոնկրետ առարկայի վրա կատարված մարքեթինգային և արտադրական ծախսերը։ … Կարդալ ավելին

 • Հանդիպում Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դասախոսների հետ Հանդիպում Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դասախոսների հետ

  2017թ. նոյեմբերի 30-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանի հանդիպումը Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչների հետ: Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին մի շարք հարցեր, որոնք հիմնականում վերաբերում էին ուսանողների ինքնուրույն աշխատելու ունակությունների ու գործնական հմտությունների զարգացմանը, նրանց կարգապահությանը, սեմինար և գործնական պարապմունքների արդյունավետության բարձրացմանը, 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի (մասնավորապես՝ 2-րդ ընթացիկ քննությունների, ստուգումների և ստուգարքների) պատշաճ կազմակերպմանը: Այդ համատեքստում կարևորվեցին ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքների ծավալների ավելացման, նրանց տրվող հանձնարարությունների նկատմամբ դասախոսների հետևողականության … Կարդալ ավելին

 • «Սերվիս» մասնագիտության երկրորդ կուրսի ուսանողները` որպես էքսկուրսավարներ «Սերվիս» մասնագիտության երկրորդ կուրսի ուսանողները` որպես էքսկուրսավարներ

  2017թ. նոյեմբերի 30-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանում կայացավ «Սերվիս» մասնագիտության երկրորդ կուրսի ուսանողների մասնակցությամբ միջոցառում (անգլերեն), որը նախաձեռնել և կազմակերպել էր Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնը՝ ի դեմս ամբիոնի դասախոս Աստղիկ Սիմոնյանի: Միջոցառմանը մասնակցում էին «Սերվիս» մասնագիտության երկրորդ կուրսի ուսանողներ Մարիամ Մելիքսեթյանը, Տիգրան Ղուշչյանը, Ասյա Սարգսյանը, Նարա Սարիբեկյանը, Դիանա Մկրտչյանը, Լաուրա Մելքումյանը, Նելլի Գուլինյանը, այլ կուրսերի ուսանողներ, դասախոսներ, գրադարանի վարիչը, Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի օգնականը, կամավորներ: Միջոցառման հիմնական նպատակը ուսանողներին որպես էքսկուրսավար դրսևորվելու հնարավորություն տալն էր: Մասնակիցների … Կարդալ ավելին

 • Գնումների մատակարարման և պահեստավորման բաժինը տեղեկացնում է Կայացավ համակարգչային, պատճենահանման սարքավորումներ և օժանդակ նյութերի  գնման  մրցույթի գնման մրցույթը

    2017թ. նոյեմբերի 30-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հրավիրվեց նիստ, որտեղ ամփոփվեցին «Համակարգչային, պատճենահանման և օժանդակ նյութեր»-ի գնման մրցույթի արդյունքները: Ըստ  «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի 2017թ. գնումների պլանի՝ նախատեսվել էր ձեռք բերել «Համակարգչային, պատճենահանման և օժանդակ նյութեր» ապրանքատեսակը՝ ԵՊՀ ԻՄ ԳՀԱՊՁԸ 17/81 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Այդ նպատակով ԵՊՀ-ի կողմից հրավերներ էին ուղարկվել ՀՀ ֆինանսների նախարարություն՝ «Գնումների աջակցման կենտրոն»-ի հետ շրջանակային համաձայնագրեր կնքած «Համակարգչային, պատճենահանման և օժանդակ  նյութեր»-ի 4 մատակարարների: Նշված ընթացակարգին մասնակցելու … Կարդալ ավելին

 • Գնումների մատակարարման և պահեստավորման բաժինը տեղեկացնում է Կայացավ շինանյութերի գնման մրցույթը

  2017թ. նոյեմբերի 30-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հրավիրվեց նիստ, որտեղ ամփոփվեցին «Շինանյութ»-ի գնման մրցույթի արդյունքները: Ըստ  «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի 2017թ. գնումների պլանի՝ նախատեսվել էր ձեռք բերել «Շինանյութ» ապրանքատեսակը՝ ԵՊՀ ԻՄ ԳՀԱՊՁԸ 17/73-2 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Այդ նպատակով ԵՊՀ-ի կողմից հրավերներ էին ուղարկվել ՀՀ ֆինանսների նախարարություն՝ «Գնումների աջակցման կենտրոն»-ի հետ շրջանակային համաձայնագրեր կնքած «Շինանյութ»-ի 3 մատակարարների: Նշված ընթացակարգին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել 3 ընկերություններ, որոնցից գնման ենթակա չափաբաժիններով հաղթող ճանաչվեց «Արման Մատինյան» … Կարդալ ավելին

Հարց – Պատասխան

– Ցանկանում եմ իմանալ, թե երբ է սկսվելու 2017-2018 ուստարվա 1-ին կիսամյակի քննաշրջանը՝ 2-րդ ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները, ստուգարքները, հանրագումարային քննությունները: Նարեկ

– Հարգելի Նարեկ, առկա ուսուցման՝ 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի   2-րդ ընթացիկ ստուգումներն ու քննություններն անց են կացվելու ս.թ. դեկտեմբերի 25-30-ը ժամանակահատվածում:

Ստուգարքների ընդունումը կազմակերպվելու է ս.թ. դեկտեմբերի 25-30-ը
ժամանակահատվածում:

2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանն անցկացվելու է 2018թ.
հունվարի 8-27-ը ժամանակահատվածում:

Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանը կազմակերպվելու է 2018թ. փետրվարի 5-24-ը ժամանակահատվածում:

 

Հեռակա ուսուցման՝ 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի 1-ին ընթացիկ քննություններն ու ստուգումներն անց են կացվում ս.թ.
դեկտեմբերի 4-16-ը ժամանակահատվածում:

2-րդ ընթացիկ քննություններն ու ստուգումներն անցկացվելու են 2018թ.
հունվարի 8-20-ը ժամանակահատվածում:

Քննաշրջանն անցկացվելու է 2018թ. հունվարի 22-ից մինչև փետրվարի
17-ը ժամանակահատվածում:

Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանը կազմակերպվելու է 2018թ. մարտի
1-22-ը ժամանակահատվածում:

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

______________________________________

-Բարև Ձեզ, ցանկանում եմ իմանալ, թե ամսի քանիսից ու ժամը քանիսին են սկսվելու հեռակա ուսուցման` 2017-18 ուստարվա դասերը: Արա

 -Հեռակա ուսուցման` 2017-2018 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի
ուսումնական պարապմունքներն սկսվելու են ս.թ. նոյեմբերի 1-ից, իսկ ժամը՝ համաձայն համապատասխան մասնագիտության և կուրսի դասատախտակի:

Ուսումնամեթոդական վարչություն

Ուղղել հարց

Ձեր անունը *
Ձեր էլ փոստը*
Վերնագիր*

Ձեր հարցը*

Բաժանորդագրվել

Իրադարձություններ

Գիտաժողովներ, կոնֆերանսներ