Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Նախապատրաստական դասընթացներ

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մինչհամալսարանական կրթության և մասնագիտական կողմնորոշման բաժինը կազմակերպում է նախապատրաստական  դասընթացներ և կատարում 2013-2014 ուստարվա դիմորդների ընդունելություն հանրակրթական բոլոր առարկաներից:

Դասընթացներն սկսվում են նոյեմբերի 20-ից և ավարտվում մայիսի 31-ին:

Նախապատրաստական դասընթացները վարում են համալսարանի առաջնակարգ և փորձառու դասախոսները:

Դասընթացն ավարտելուց հետո ունկնդիրները հեռակա ուսուցմամբ համակարգ ընդունվում են հարցազրույցով:

Յուրաքանչյուր առարկայի ուսման վարձը 80000 (ութսուն հազար) դրամ է:

2013-2014 ուստարվա  ունկնդիրների  գործերն  ընդունվում են   նոյեմբերի 1-ից 15-ը` ժամը 10:00-17:00:

Դիմորդները ներկայացնում են 1 լուսանկար և ծննդյան վկայականի (անձնագրի)  պատճենը:

Դիմել ԵՊՀ ԻՄ մինչհամալսարանական կրթության և մասնագիտական կողմնորոշման բաժին:

Հեռախոս`  093711713