Գրիգորյան Նաթելլա Սերոժի

Գրիգորյան Նաթելլա Սերոժի

Կրթությունը
2002-2006ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ
2006-2008ԵՊՀ մագիստրատուրա

Մասնագիտությունը
Պատմություն

Որակավորումը
պատմության, մանկավարժության բակալավր
պատմության մագիստրոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
01.09.2008

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած չէ

Գիտական աստիճանը և կոչումը
պատմ.գ.թ.17.12.2014

Ատենախոսության թեման
1921 թ. փետրվարյան ապստամբությունը Հայաստանում

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Հայոց պատմության նորագույն շրջան