Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

Գրադարանից օգտվելու կարգը եվ աշխատանքային գրաֆիկը

ԵՊՀ ԻՄ գրադարանը հիմնադրվել է 1991 թ-ին: Գրադարանն ունի 9900 միավոր գրականություն` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով:
Գրադարանային ֆոնդը շարունակաբար համալրվում է նվիրատվությունների, գնման, ինչպես նաև ԵՊՀ կողմից հրատարակվող դասագրքերի և ուսումնամեթոդական ձեռնարկների միջոցով: ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հնարավորություն ունի նաև գրքեր պատվիրել Երևանի պետական համալսարանի գրադարանից:
Գրադարանի պաշարներից օգտվել թույլատրվում է ընթերցողական տոմսի առկայության դեպքում, իսկ ընթերցասրահից կարելի է օգտվել ուսանողական տոմսով:
Գրադարանի մասն է կազմում հարմարավետ ժամանակակից ընթերցասրահը:

ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 • Գրադարանից օգտվելու իրավունք ունեն ԵՊՀ ԻՄ աշխատակիցներն ու ուսանողները:
 • Այլ անձինք գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել գրադարանի ղեկավարության թույտվությամբ:
 • Ընթերցողը նյութը (գրականությունը) պատվիրում է աբոնեմենտային բաժնում:
 • Պատվիրված նյութը ընթերցողի կողմից 3 օրվա ընթացքում չպահանջվելու դեպքում վերադարձվում է գրապահոց:
 • Պատվիրված գիրքը տրվում է առավելագույնը մեկ ամիս ժամկետով:
 • Գրադարանից դուրս հանել չեն թույլատրվում հնատիպ, հազվագյուտ և մեկ օրինակ հրատարակությունները, ատենախոսությունները, տեղեկատվական հրատարակությունները, պարբերականները, հանդեսները: Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պատվիրել դրանց պատճենները:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԸ

Օրերը

Ժամերը

Երկուշաբթի —  ուրբաթ

09:00 — 17:00

Շաբաթ

09:00 — 15:00

 

Հասցե` ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական 3, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Գրադարան

Հեռախոս` (+374) 263 40051

Էլ. փոստ` library_ib@ysu.am

ԵՊՀ ԻՄ գրադարանը հիմնադրվել է 1991 թ-ին: Գրադարանն ունի 9900 միավոր գրականություն` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով:
Գրադարանային ֆոնդը շարունակաբար համալրվում է նվիրատվությունների, գնման, ինչպես նաև ԵՊՀ կողմից հրատարակվող դասագրքերի և ուսումնամեթոդական ձեռնարկների միջոցով: ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հնարավորություն ունի նաև գրքեր պատվիրել Երևանի պետական համալսարանի գրադարանից:
Գրադարանի պաշարներից օգտվել թույլատրվում է ընթերցողական տոմսի առկայության դեպքում, իսկ ընթերցասրահից կարելի է օգտվել ուսանողական տոմսով:
Գրադարանի մասն է կազմում հարմարավետ ժամանակակից ընթերցասրահը:

ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 • Գրադարանից օգտվելու իրավունք ունեն ԵՊՀ ԻՄ աշխատակիցներն ու ուսանողները:
 • Այլ անձինք գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել գրադարանի ղեկավարության թույտվությամբ:
 • Ընթերցողը նյութը (գրականությունը) պատվիրում է աբոնեմենտային բաժնում:
 • Պատվիրված նյութը ընթերցողի կողմից 3 օրվա ընթացքում չպահանջվելու դեպքում վերադարձվում է գրապահոց:
 • Պատվիրված գիրքը տրվում է առավելագույնը մեկ ամիս ժամկետով:
 • Գրադարանից դուրս հանել չեն թույլատրվում հնատիպ, հազվագյուտ և մեկ օրինակ հրատարակությունները, ատենախոսությունները, տեղեկատվական հրատարակությունները, պարբերականները, հանդեսները: Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պատվիրել դրանց պատճենները:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԸ

Օրերը

Ժամերը

Երկուշաբթի —  ուրբաթ

09:00 — 17:00

Շաբաթ

09:00 — 15:00

 

Հասցե` ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական 3, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Գրադարան

Հեռախոս` (+374) 263 40051

Էլ. փոստ` library_ib@ysu.am

ԵՊՀ ԻՄ գրադարանը հիմնադրվել է 1991 թ-ին: Գրադարանն ունի 9900 միավոր գրականություն` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով:
Գրադարանային ֆոնդը շարունակաբար համալրվում է նվիրատվությունների, գնման, ինչպես նաև ԵՊՀ կողմից հրատարակվող դասագրքերի և ուսումնամեթոդական ձեռնարկների միջոցով: ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հնարավորություն ունի նաև գրքեր պատվիրել Երևանի պետական համալսարանի գրադարանից:
Գրադարանի պաշարներից օգտվել թույլատրվում է ընթերցողական տոմսի առկայության դեպքում, իսկ ընթերցասրահից կարելի է օգտվել ուսանողական տոմսով:
Գրադարանի մասն է կազմում հարմարավետ ժամանակակից ընթերցասրահը:

ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 • Գրադարանից օգտվելու իրավունք ունեն ԵՊՀ ԻՄ աշխատակիցներն ու ուսանողները:
 • Այլ անձինք գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել գրադարանի ղեկավարության թույտվությամբ:
 • Ընթերցողը նյութը (գրականությունը) պատվիրում է աբոնեմենտային բաժնում:
 • Պատվիրված նյութը ընթերցողի կողմից 3 օրվա ընթացքում չպահանջվելու դեպքում վերադարձվում է գրապահոց:
 • Պատվիրված գիրքը տրվում է առավելագույնը մեկ ամիս ժամկետով:
 • Գրադարանից դուրս հանել չեն թույլատրվում հնատիպ, հազվագյուտ և մեկ օրինակ հրատարակությունները, ատենախոսությունները, տեղեկատվական հրատարակությունները, պարբերականները, հանդեսները: Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պատվիրել դրանց պատճենները:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԸ

Օրերը

Ժամերը

Երկուշաբթի —  ուրբաթ

09:00 — 17:00

Շաբաթ

09:00 — 15:00

 

Հասցե` ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական 3, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Գրադարան

Հեռախոս` (+374) 263 40051

Էլ. փոստ` library_ib@ysu.am

ԵՊՀ ԻՄ գրադարանը հիմնադրվել է 1991 թ-ին: Գրադարանն ունի 9900 միավոր գրականություն` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով:
Գրադարանային ֆոնդը շարունակաբար համալրվում է նվիրատվությունների, գնման, ինչպես նաև ԵՊՀ կողմից հրատարակվող դասագրքերի և ուսումնամեթոդական ձեռնարկների միջոցով: ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հնարավորություն ունի նաև գրքեր պատվիրել Երևանի պետական համալսարանի գրադարանից:
Գրադարանի պաշարներից օգտվել թույլատրվում է ընթերցողական տոմսի առկայության դեպքում, իսկ ընթերցասրահից կարելի է օգտվել ուսանողական տոմսով:
Գրադարանի մասն է կազմում հարմարավետ ժամանակակից ընթերցասրահը:

ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 • Գրադարանից օգտվելու իրավունք ունեն ԵՊՀ ԻՄ աշխատակիցներն ու ուսանողները:
 • Այլ անձինք գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել գրադարանի ղեկավարության թույտվությամբ:
 • Ընթերցողը նյութը (գրականությունը) պատվիրում է աբոնեմենտային բաժնում:
 • Պատվիրված նյութը ընթերցողի կողմից 3 օրվա ընթացքում չպահանջվելու դեպքում վերադարձվում է գրապահոց:
 • Պատվիրված գիրքը տրվում է առավելագույնը մեկ ամիս ժամկետով:
 • Գրադարանից դուրս հանել չեն թույլատրվում հնատիպ, հազվագյուտ և մեկ օրինակ հրատարակությունները, ատենախոսությունները, տեղեկատվական հրատարակությունները, պարբերականները, հանդեսները: Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պատվիրել դրանց պատճենները:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԸ

Օրերը

Ժամերը

Երկուշաբթի —  ուրբաթ

09:00 — 17:00

Շաբաթ

09:00 — 15:00

 

Հասցե` ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական 3, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Գրադարան

Հեռախոս` (+374) 263 40051

Էլ. փոստ` library_ib@ysu.am

ԵՊՀ ԻՄ գրադարանը հիմնադրվել է 1991 թ-ին: Գրադարանն ունի 9900 միավոր գրականություն` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով:
Գրադարանային ֆոնդը շարունակաբար համալրվում է նվիրատվությունների, գնման, ինչպես նաև ԵՊՀ կողմից հրատարակվող դասագրքերի և ուսումնամեթոդական ձեռնարկների միջոցով: ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հնարավորություն ունի նաև գրքեր պատվիրել Երևանի պետական համալսարանի գրադարանից:
Գրադարանի պաշարներից օգտվել թույլատրվում է ընթերցողական տոմսի առկայության դեպքում, իսկ ընթերցասրահից կարելի է օգտվել ուսանողական տոմսով:
Գրադարանի մասն է կազմում հարմարավետ ժամանակակից ընթերցասրահը:

ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 • Գրադարանից օգտվելու իրավունք ունեն ԵՊՀ ԻՄ աշխատակիցներն ու ուսանողները:
 • Այլ անձինք գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել գրադարանի ղեկավարության թույտվությամբ:
 • Ընթերցողը նյութը (գրականությունը) պատվիրում է աբոնեմենտային բաժնում:
 • Պատվիրված նյութը ընթերցողի կողմից 3 օրվա ընթացքում չպահանջվելու դեպքում վերադարձվում է գրապահոց:
 • Պատվիրված գիրքը տրվում է առավելագույնը մեկ ամիս ժամկետով:
 • Գրադարանից դուրս հանել չեն թույլատրվում հնատիպ, հազվագյուտ և մեկ օրինակ հրատարակությունները, ատենախոսությունները, տեղեկատվական հրատարակությունները, պարբերականները, հանդեսները: Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պատվիրել դրանց պատճենները:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԸ

Օրերը

Ժամերը

Երկուշաբթի —  ուրբաթ

09:00 — 17:00

Շաբաթ

09:00 — 15:00

 

Հասցե` ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական 3, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Գրադարան

Հեռախոս` (+374) 263 40051

ԵՊՀ ԻՄ գրադարանը հիմնադրվել է 1991 թ-ին: Գրադարանն ունի 9900 միավոր գրականություն` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով:
Գրադարանային ֆոնդը շարունակաբար համալրվում է նվիրատվությունների, գնման, ինչպես նաև ԵՊՀ կողմից հրատարակվող դասագրքերի և ուսումնամեթոդական ձեռնարկների միջոցով: ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հնարավորություն ունի նաև գրքեր պատվիրել Երևանի պետական համալսարանի գրադարանից:
Գրադարանի պաշարներից օգտվել թույլատրվում է ընթերցողական տոմսի առկայության դեպքում, իսկ ընթերցասրահից կարելի է օգտվել ուսանողական տոմսով:
Գրադարանի մասն է կազմում հարմարավետ ժամանակակից ընթերցասրահը:

ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 • Գրադարանից օգտվելու իրավունք ունեն ԵՊՀ ԻՄ աշխատակիցներն ու ուսանողները:
 • Այլ անձինք գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել գրադարանի ղեկավարության թույտվությամբ:
 • Ընթերցողը նյութը (գրականությունը) պատվիրում է աբոնեմենտային բաժնում:
 • Պատվիրված նյութը ընթերցողի կողմից 3 օրվա ընթացքում չպահանջվելու դեպքում վերադարձվում է գրապահոց:
 • Պատվիրված գիրքը տրվում է առավելագույնը մեկ ամիս ժամկետով:
 • Գրադարանից դուրս հանել չեն թույլատրվում հնատիպ, հազվագյուտ և մեկ օրինակ հրատարակությունները, ատենախոսությունները, տեղեկատվական հրատարակությունները, պարբերականները, հանդեսները: Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պատվիրել դրանց պատճենները:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԸ

Օրերը

Ժամերը

Երկուշաբթի —  ուրբաթ

09:00 — 17:00

Շաբաթ

09:00 — 15:00

 

Հասցե` ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական 3, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Գրադարան

Հեռախոս` (+374) 263 40051

ԵՊՀ ԻՄ գրադարանը հիմնադրվել է 1991 թ-ին: Գրադարանն ունի 9900 միավոր գրականություն` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով:
Գրադարանային ֆոնդը շարունակաբար համալրվում է նվիրատվությունների, գնման, ինչպես նաև ԵՊՀ կողմից հրատարակվող դասագրքերի և ուսումնամեթոդական ձեռնարկների միջոցով: ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հնարավորություն ունի նաև գրքեր պատվիրել Երևանի պետական համալսարանի գրադարանից:
Գրադարանի պաշարներից օգտվել թույլատրվում է ընթերցողական տոմսի առկայության դեպքում, իսկ ընթերցասրահից կարելի է օգտվել ուսանողական տոմսով:
Գրադարանի մասն է կազմում հարմարավետ ժամանակակից ընթերցասրահը:

ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 • Գրադարանից օգտվելու իրավունք ունեն ԵՊՀ ԻՄ աշխատակիցներն ու ուսանողները:
 • Այլ անձինք գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել գրադարանի ղեկավարության թույտվությամբ:
 • Ընթերցողը նյութը (գրականությունը) պատվիրում է աբոնեմենտային բաժնում:
 • Պատվիրված նյութը ընթերցողի կողմից 3 օրվա ընթացքում չպահանջվելու դեպքում վերադարձվում է գրապահոց:
 • Պատվիրված գիրքը տրվում է առավելագույնը մեկ ամիս ժամկետով:
 • Գրադարանից դուրս հանել չեն թույլատրվում հնատիպ, հազվագյուտ և մեկ օրինակ հրատարակությունները, ատենախոսությունները, տեղեկատվական հրատարակությունները, պարբերականները, հանդեսները: Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պատվիրել դրանց պատճենները:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԸ

Օրերը

Ժամերը

Երկուշաբթի —  ուրբաթ

09:00 — 17:00

Շաբաթ

09:00 — 15:00

 

Հասցե` ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական 3, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Գրադարան

Հեռախոս` (+374) 263 40051

ԵՊՀ ԻՄ գրադարանը հիմնադրվել է 1991 թ-ին: Գրադարանն ունի 9900 միավոր գրականություն` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով:
Գրադարանային ֆոնդը շարունակաբար համալրվում է նվիրատվությունների, գնման, ինչպես նաև ԵՊՀ կողմից հրատարակվող դասագրքերի և ուսումնամեթոդական ձեռնարկների միջոցով: ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հնարավորություն ունի նաև գրքեր պատվիրել Երևանի պետական համալսարանի գրադարանից:
Գրադարանի պաշարներից օգտվել թույլատրվում է ընթերցողական տոմսի առկայության դեպքում, իսկ ընթերցասրահից կարելի է օգտվել ուսանողական տոմսով:
Գրադարանի մասն է կազմում հարմարավետ ժամանակակից ընթերցասրահը:

ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 • Գրադարանից օգտվելու իրավունք ունեն ԵՊՀ ԻՄ աշխատակիցներն ու ուսանողները:
 • Այլ անձինք գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել գրադարանի ղեկավարության թույտվությամբ:
 • Ընթերցողը նյութը (գրականությունը) պատվիրում է աբոնեմենտային բաժնում:
 • Պատվիրված նյութը ընթերցողի կողմից 3 օրվա ընթացքում չպահանջվելու դեպքում վերադարձվում է գրապահոց:
 • Պատվիրված գիրքը տրվում է առավելագույնը մեկ ամիս ժամկետով:
 • Գրադարանից դուրս հանել չեն թույլատրվում հնատիպ, հազվագյուտ և մեկ օրինակ հրատարակությունները, ատենախոսությունները, տեղեկատվական հրատարակությունները, պարբերականները, հանդեսները: Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պատվիրել դրանց պատճենները:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԸ

Օրերը

Ժամերը

Երկուշաբթի —  ուրբաթ

09:00 — 17:00

Շաբաթ

09:00 — 15:00

 

Հասցե` ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական 3, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Գրադարան

Հեռախոս` (+374) 263 40051

ԵՊՀ ԻՄ գրադարանը հիմնադրվել է 1991 թ-ին: Գրադարանն ունի 9900 միավոր գրականություն` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով:
Գրադարանային ֆոնդը շարունակաբար համալրվում է նվիրատվությունների, գնման, ինչպես նաև ԵՊՀ կողմից հրատարակվող դասագրքերի և ուսումնամեթոդական ձեռնարկների միջոցով: ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հնարավորություն ունի նաև գրքեր պատվիրել Երևանի պետական համալսարանի գրադարանից:
Գրադարանի պաշարներից օգտվել թույլատրվում է ընթերցողական տոմսի առկայության դեպքում, իսկ ընթերցասրահից կարելի է օգտվել ուսանողական տոմսով:
Գրադարանի մասն է կազմում հարմարավետ ժամանակակից ընթերցասրահը:

ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 • Գրադարանից օգտվելու իրավունք ունեն ԵՊՀ ԻՄ աշխատակիցներն ու ուսանողները:
 • Այլ անձինք գրադարանի ծառայություններից կարող են օգտվել գրադարանի ղեկավարության թույտվությամբ:
 • Ընթերցողը նյութը (գրականությունը) պատվիրում է աբոնեմենտային բաժնում:
 • Պատվիրված նյութը ընթերցողի կողմից 3 օրվա ընթացքում չպահանջվելու դեպքում վերադարձվում է գրապահոց:
 • Պատվիրված գիրքը տրվում է առավելագույնը մեկ ամիս ժամկետով:
 • Գրադարանից դուրս հանել չեն թույլատրվում հնատիպ, հազվագյուտ և մեկ օրինակ հրատարակությունները, ատենախոսությունները, տեղեկատվական հրատարակությունները, պարբերականները, հանդեսները: Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պատվիրել դրանց պատճենները:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԸ

Օրերը

Ժամերը

Երկուշաբթի —  ուրբաթ

09:00 — 17:00

Շաբաթ

09:00 — 15:00

 

Հասցե` ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական 3, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Գրադարան

Հեռախոս` (+374) 263 40051