Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

Управления туризмом и культурологии

Ամբիոնի վարիչ` աշխ. գիտ. թեկնածու,  դոցենտ Գ.Ժ.Հովհաննիսյան 

 

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնը ուսուցումը կազմակերպում  է «Սերվիս» մասնագիտության համար, այն նաև սպասարկում է մասնաճյուղի մյուս  մասնագիտություններին:

Մասնաճյուղի տնտեսագիտության ֆակուլտետում 2004թ.-ին ստեղծվել է «Տուրիզմի սպասարկում և կառավարում» ամբիոնը, որի վարիչը պ.գ.թ., դոցենտ Ս.Հմայակյանն էր:

2005թ.-ին ամբիոնը վերանվանվել է տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոն, որը նույնպես ղեկավարել է պ.գ.թ., դոցենտ Ս.Հմայակյանը:

2007 թ. տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար էր ասիստենտ Պ.Ասիլբեկյանը:

2011-2014 թ. ամբիոնը ղեկավարել է  ա.գ.թ. դոցենտ Ա.Պոտոսյանը:

2014 թ.-ից ամբիոնի վարիչը աշխ. գիտ. թեկնածու,  դոցենտ  Գուրգեն Ժորժիկի Հովհաննիսյանն է:

2015-2016 ուստարվա աշխատանքային պլան

2015-2016 ուստարվա I կիսամյակի դասալսումների ժամանակացույց

2015-2016 ուստարվա I կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների ժամանակացույց

Դասախոսական կազմի զբաղվածության գրաֆիկ` փոխարինողների ցուցակով

 

Ամբիոնի աշխատակազմը

Հովհաննիսյան Գուրգեն Ժորժիկի ա.գ.թ., դոցենտ, ամբիոնի վարիչ
Պոտոսյան Ակսել Հարությունի ա.գ.թ., դոցենտ,
Օհանջանյան Ռուբեն Սամվելի պ.գ.թ., դոցենտ
Ազիզյան Հռիփսիմե Մկրտչի մ.գ.թ., ասիստենտ
Գրիգորյան Վահագն Վարազդատի ա.գ.թ., ասիստենտ
Ասիլբեկյան Պավել Նորիկի ասիստենտ
Լաչիկյան Լևոն Երվանդի ասիստենտ
Ուլիխանյան Ալինա Վոլոդյայի ասիստենտ
Բեգինյան Լիանա Գրիշայի դասախոս
Բեկնազարյան Յուրա Իսրայելի դասախոս

 

ՀասցեՀՀ,  Տավուշի մարզքԻջևանՈՒսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄՏնտեսագիտության ֆակուլտետ, Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոն

Հեռ.` (+374263) 40035

Էլ. փոստ` ysu_ib@ysu.am

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Պոտոսյան Ակսել

Սարգսյան Տիգրան

Ուլիխանյան Ալինա

 

Որոնել ըստ անուն, ազգանուն, հայրանունի
Սեղմել տառի վրա
Ա
|
Բ
|
Գ
|
Դ
|
Ե
|
Զ
|
Է
|
Ը
|
Թ
|
Ժ
|
Ի
|
Լ
|
Խ
|
Ծ
|
Կ
|
Հ
|
Ձ
|
Ղ
|
Ճ
|
Մ
|
Յ
|
Ն
|
Շ
|
Ո
|
Չ
|
Պ
|
Ջ
|
Ռ
|
Ս
|
Վ
|
Տ
|
Ր
|
Ց
|
|
Փ
|
Ք
|
Օ
|
Ֆ
|