Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Տնտեսագիտության  ֆակուլտետը  գործում  է  մասնաճյուղի  հիմնադրման  օրից:  1994-96 թթ. ֆակուլտետը  ղեկավարել  են  դոցենտներ  Ա. Օրդյանը, Մ. Պետրոս­յանը և Ս. Առաքելյանը:

Մինչև 2001 թ.-ը ֆակուլտետում ուսուցումը կազմակերպում էր «Ընդհանուր տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ: 2001թ.-ից բացվում է  երկրորդ` «Սոցիալ-մշակութային  ծառայություն  և զբոսաշրջություն» մասնագիտությունը, որը  2007 թ.  վերանվանվում   է  «Սերվիս»:

2008-2018 ֆակուլտետի դեկանն է եղել  տեխն. գիտ. թեկնածու Նելլի Բաբկենի Խուդավերդյանը:

2018թ-ից ֆակուլտետի դեկան է նշանակվել տնտ.գիտ. թեկնածու Գայանե Հրաչիկի Ավետիսյանը:

Ֆակուլտետն այժմ ունի երկու ամբիոն`

  • ընդհանուր տնտեսագիտության,
  • տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության:

Այժմ ֆակուլտետում ուսուցումը կազմակերպվում է «Տնտեսագիտության տեսություն» և «Սերվիս» մասնագիտությունների գծով:

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԵԿԱՆԻ ԺՊ՝ Գայանե Հրաչիկի Ավետիսյան -տնտ. գիտ, թեկնածու, ասիստենտ- հեռ.` /263/4-00-51, 094-11-21-41, էլ. փոստ`eco_ib@ysu.am

Ավետիսյան Գայանե Հրաչիկի

avetisyan-gayane-hrachiki

Կրթությունը

1990-1995թթ. Երևանի Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ

Մասնագիտությունը

Հաշվապահական հաշվառում,                      վերահսկողություն և տնտեսական              գործունեություն 

Որակավորումը

Տնտեսագետ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

15.10.1996թ.

Գիտական աստիճանը

2005թ տնտ.գ. թ..

Ատենախոսության թեման                                     

Արտադրական ծախսերի հաշվառման հիմնախնդիրները, ՀՀ փայտամշակման կազմակերպություններ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը

Կրթության որակի ապահովման կառավարում

Լեզուներ

Ռուսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է

               

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Խորհրդի կազմը

2017-18 ԹԹ. ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ