Մելիքսեթյան Վիկտորիա Գրիշայի

Մելիքսեթյան Վիկտորիա Գրիշայի

Կրթությունը
2000 — 2004 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ
2004-2006Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Մանկավարժություն և հոգեբանություն
Հոգեբանություն

Որակավորումը
մանակավարժության, հոգեբանության բակալավր
հոգեբանության մագիստրոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
01.11.2013

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է