Պոտոսյան Ակսել Հարությունի

Պոտոսյան Ակսել Հարությունի

Կրթությունը
1977 — 1982 Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Աշխարհագրություն

Որակավորումը
աշխարհագետ,աշխարհագրության ուսուցիչ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
01.09.2014

Լեզուներ
Ռուսերեն, գերմաներեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական աստիճանը և կոչումը
աշխ.գ.թ.03.07.1997
դոցենտ 15.04.2004

Ատենախոսության թեման
“ՀՀ գյուղական տարաբնակեցումը” 1996

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Գյուղական տարաբնակեցում, Աշխարհագրություն

Մասնագիտական անդամակցությունը
ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ