Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

Մասնագիտությունները, ընդունելության քննությունները, տեղերը և ուսման վարձաչափերը