Ijevan Branch of Yerevan State University

Ուսանողական խորհուրդ

logo-ux

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի Ուսանողական խորհուրդը ԵՊՀ ԻՄ-ում գործող ուսանողական կազմակերպություն է, որը ԵՊՀ ԻՄ ուսանողության ինքնակառավարման, ընտրովի ներկայացուցչական և նրա ընկերային շահերը ներկայացնող մարմին է: 

ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ-ն ապաքաղաքական և ապակուսակցական կազմակերպություն է:

ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ-ն արտահայտում և պաշտպանում է ուսանողության շահերը, նպաստում նրանց կրթական, գիտական, ստեղծագործական, ֆիզիկական, բարոյական և հոգևոր զարգացմանը: 

ԵՊՀ ԻՄ գիտխորհրդի որոշմամբ` ֆակուլտետների ՈւԽ նախագահներն ի պաշտոնե ֆակուլտետի խորհրդի, իսկ մասնաճյուղի ՈւԽ նախագահը` ԵՊՀ ԻՄ գիտխորհրդի անդամներ են:

 2012թ.-ից 2013թ. ԵՊՀ  ԻՄ ուսանողական խորհրդի նախագահն էր տնտեսագիտության ֆակուլտետի  ուսանող Նաիրի Ճաղարյանը, 2013թ.-ից 2014թ.` կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ուսանող Վարդան Եգանյանը,  2014թ.-ից 2016թ. տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանող Ռազմիկ Հովսեփյանը:2016թ.-ից 2018թ. «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության ուսանողուհի Իսկուհի Շաղբաթյանը, 2018-ից 2019թ.  «Պատություն» մասնագիտության  ուսանող Տիգրան Չիբուխչյանն է. :

2019թ-ից . ՈՒԽ նախագահն է Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանող ՝ Արեն Ավետիսյանը:

                    ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԽ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ

Նախագահ՝ Ավետիսյան Արեն, Տնտեսագիտության ֆակուլտետի Տնտեսագիտություն մասնագիտության 3-րդ կուրս

#ARstudio

ՈՒԽ նախագահի տեղակալ`  Մարգարյան Արգիշտի,  Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ԻԿՄ 3-րդ

Քարտուղար՝  Մարտիրոսյան Անի, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ,

ՕԼԳ 2-րդ կուրս

 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ

Նախագահ`  Ոսկանյան Զինա, ՏՄՄ 2-րդ կուրս

Տեղակալ՝  Մարտիրոսյան Արփինե,Պատմություն 1-ին կուրս

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Նախագահ`  Լուիզա Մադաթյան, Ֆինանսներ 2-րդ կուրս

Տեղակալներ`  Սաթենիկ Հարությունյան, Ֆինանսներ 2-րդ կուրս

 

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ

Նախագահ` Լիանա Ներսիսյան, Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա       2-րդ կուրս

Տեղակալ` Բեջանյան Սարմեն, Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա  2-րդ կուրս

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ

Նախագահ` Փիրումյան Իրինա, Դիզայն 2-րդ կուրս

Տեղակալ` Ալավերդյան Նոննա, Դիզայն 2-րդ կուրս

 

ԵՊՀ ԻՄ ուսանողական խորհրդի հանձնաժողովներ`

 

Սպորտի, ազատ ժամանցի կազմակերպման հանձնաժողով

Պատասխանատու՝  Մալխասյան Վարդան

 

Հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության հանձնաժողով

Պատասխանատու՝  Վերանյան Արփինե

 

Արտաքին կապերի հանձնաժողով

Համանախագահներ ՝ Միրզոյան Լիլիթ,

                                          Սարդարյան Դիանա 

 

Մշակույթի հանձնաժողով

Համանախագահներ՝ Հարությունյան Նինա,  

                                          Սահակյան Թագուհի  

 

Ֆինանսատնտեսական և իրավական հարցերի հանձնաժողով՝ 

Պատասխանատու՝ Ղազարյան Սևադա

 

Վերստուգիչ հանձնաժողով՝ 

Պատասխանատու՝ Նազելի Ադամյան, Հեռակա ուսուցման բաժին

 

Հեռակա ուսուցման բաժնի հանձնաժողով՝

Պատասխանատու՝  Աննա Անանյան, Հեռակա ուսուցման բաժին

 

 

ԵՊՀ ԻՄ Ուսանողական խորհրդի ֆեյսբուքյան էջ  facebook

 

Աշխատանքային պլաններ

 

Գործունեությունը