Ավագյան Վաչագան Վարազդատի

Ավագյան Վաչագան Վարազդատի

Կրթությունը
1988 – 1993 Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Հայոց լեզու և գրականություն

Որակավորումը
հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
01.09.2009

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական աստիճանը և կոչումը 
բան.գ.թ. 24.09.2003
դոցենտ  02.03.2011

Ատենախոսության թեման
Արշակ Չոպանյանի քննադատական և գրականագիտական հայացքները

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
1.Հայ գրականության պատմություն
2. Հայ գրականագիտության պատմություն

Մասնագիտական անդամակցությունը
Բանբեր Երևանի համալսարանի հանդեսի հիմնադիր կազմում գրական աշխատող