Beginyan Lianna Grishayi

Բեգինյան Լիաննա Գրիշայի

Կրթությունը
1998-2002 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ
2002-2004 Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Պատմություն

Որակավորումը
պատմության մանկավարժության բակալավր
պատմության  մագիստրոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
15.04.2015

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական աստիճանը և կոչումը
պատմ.գ.թ.18.05.2015