Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետն ընտրեց ՈՒԳԸ-ի նոր նախագահ