Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) Հեռակա ուսուցման համակարգի առաջին կուրսեցիների ուսման վարձի մուծման վերջնաժամկետ