Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գրադարանը առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները