Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) Մեր ուսանողը մասնակցեց միջազգային գիտաժողովին