Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) Երիտասարդ գիտնականներին գիտական գործուղումների համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման մրցույթ