Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) Ասպիրանտների եւ երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր — 2013