Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) «Ռուսական խոսքի մերիդիաններ» առաջին միջազգային մրցույթ