Yerevan State University Ijevan Branch

(Հայերեն) Դրամաշնորհային մրցույթում հաղթել է ԵՊՀ ԻՄ ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Հ.Մարզպանյանի ղեկավարած հետազոտական թիմը