Yerevan State University Ijevan Branch

Ինտելեկտուալ խաղ

Ինտելեկտուալ խաղ

2015թ. նոյեմբերի 24-ին` ժամը 13:30-ին, ԵՊՀ ԻՄ-ի օնլայն լսարանում տեղի կունենա ինտելեկտուալ խաղ, որը կազմակերպել է մասնաճյուղի ուսանողական գիտական ընկերությունը: