Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

Փետրվարի 14-ի տնօրենության նիստում

DSCN5755 2019թ. փետրվարի 14-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին 2018-2019 ուսումնական տարվա II կիսամյակում ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագիտական ամբիոններում առարկայական ծրագրերի առկայությանը, նույն կիսամյակում մի շարք ուսանողների ուսանողական իրավունքների վերականգնմանը վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Մասնավորապես նշվեց, որ 2019թ. փետրվարի 1-8-ը Ուսումնամեթոդական վարչության աշխատակիցները, ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագիտական ամբիոններում և Հեռակա ուսուցման բաժնում իրականացնելով առարկայական ծրագրերի ստուգում, հայտնաբերել են որոշ թերություններ:

Ըստ այդմ՝ տնօրենությանն առաջարկվեց.

  • հանձնարարել մասնագիտական ամբիոններին սեղմ ժամկետներում վերացնել հայտնաբերված թերությունները,
  • այդ նպատակով առարկայական ծրագրեր և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր (մասնավորապես՝ դասընթացի փաթեթ՝ պորտֆոլիո) կազմելու փորձ չունեցող աշխատակիցների համար կազմակերպել դասընթաց, տրամադրել անհրաժեշտ խորհրդատվություն,
  • սահմանված ժամկետից հետո կատարել կրկնաստուգում և թերությունների հայտնաբերման դեպքում պատասխանատուներին ենթարկել կարգապահական պատասխանատվության:

Տնօրենության նիստում որոշվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագիտական ամբիոնների վարիչներին հանձնարարել մինչև 2019թ. մարտի 1-ը ապահովել  2018-2019 ուսումնական տարվա II կիսամյակի առարկայական բոլոր ծրագրերի (առկա և հեռակա) առկայությունը ամբիոններում:

Որոշվեց նաև 2018-19 ուստարվա II կիսամյակում ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում վերականգնել 14 ուսանողների ուսանողական իրավունքները: