Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) Պարգևատրվեցին մասնաճյուղի մի շարք աշխատակիցներ