Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) Բնական գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին գիտաժողովի աշխատանքները